Meting diversiteit en inclusie

De Meting Diversiteit en Inclusie is één van de tools die ontwikkeld zijn tijdens het project Autisme en Inclusief Werkgeverschap. De tool geeft organisaties een beeld van de beleving die medewerkers hebben als het gaat om de psychische diversiteit op de werkvloer.

Verschillende medewerkers van een organisatie vullen de vragenlijst inclusie en psychische diversiteit in. Is de organisatie bijvoorbeeld al bewust bezig met psychisch diversiteitsbeleid of is dit nog onzichtbaar? Het instrument geeft een indruk hoever de organisatie is, als het gaat om een inclusieve bedrijfscultuur?

Nulmeting aan de start

Voorafgaand aan de pilots bij ASML, de Politie en Parnassia Groep is steeds een nulmeting gedaan. Deze nulmeting is steeds verder ontwikkeld en kan binnenkort door andere organisaties gebruikt worden. Binnenkort presenteren we de tool, zodat organisaties er zelf mee aan de slag kunnen.

Ambities realiseren

De tool draagt bij aan meer bewustwording rondom psychische diversiteit binnen organisaties en zet aan tot nadenken over de manier waarop hier invulling aan wordt gegeven. Organisaties krijgen inzicht in waar zij staan als het gaat om psychische diversiteit, wat hun ambities zijn en hoe zij deze willen realiseren. Daarnaast helpt dit instrument om in gesprek te gaan over diverse onderwerpen die gelinkt zijn aan bedrijfscultuur.