Nieuwe programmaleider bij Vanuit autisme bekeken

Met ingang van 1 juli 2020 is Willeke van den Hoek de nieuwe programmaleider van Vanuit autisme bekeken. Willeke neemt het stokje over van Jan-Hein Evers, die zijn taak het afgelopen jaar interim heeft vervuld. Natuurlijk dankt Vanuit autisme bekeken Jan-Hein voor zijn zinvolle bijdrage van het afgelopen jaar. Gelukkig blijft Jan-Hein Vanuit autisme bekeken in de komende maanden op een paar onderdelen nog ondersteunen.

Afbeelding
Willeke van den Hoek
Willeke van den Hoek

Willeke is sinds 2013 betrokken bij de werkgroep Vanuit autisme bekeken. Deze werkgroep is opgericht in opdracht van het ministerie van VWS door toenmalig staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten. Deze werkgroep bestond uit (ervarings)deskundigen en had tot doel vanuit het perspectief van mensen met autisme bekijken wat er beter kan in de hulp en ondersteuning. Willeke werd betrokken vanuit haar ervaringen als moeder van een zoon met autisme.

Door de goede resultaten van de werkgroep is eind 2015 besloten om het werk voor te zetten. Hieruit is uiteindelijk de stichting Vanuit autisme bekeken ontstaan. De Autisme Ambassade is vanaf het begin al één van de projecten van de stichting. Ook heeft Vanuit autisme bekeken zich ingezet voor betere ontwikkelingskansen voor mensen met autisme in bijvoorbeeld het onderwijs. Daarnaast loopt de pilot Levensloopbegeleiding van het programma Volwaardig Leven al bijna twee jaar en is er zicht op een vervolg van deze pilot.

 

"Wij zijn zeer trots op de tot nu toe behaalde resultaten met de pilot waarin een kleine honderd mensen met autisme weer meer grip krijgen op de invulling van hun leven. Het is dan ook erg fijn dat de pilot met twee jaar verlengd wordt zodat we nog veel beter kunnen aantonen dat levensloopbegeleiding zo'n belangrijke meerwaarde heeft om stappen te zetten in iemands leven" aldus bestuursvoorzitter Aline Molenaar.

 

Willeke is één van de initiatiefnemers van de pilot Levensloopbegeleiding en heeft een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van deze pilot. Nu gaat Willeke zich ook inzetten voor de andere en nieuwe projecten bij Vanuit autisme bekeken. Willeke van den Hoek: “Ik zie veel mensen met autisme die tot het uiterste gaan om zich aan te passen aan ‘hoe het moet’. Dat kan enorme stress opleveren en ook uitval. Ik hoop dat we met Vanuit autisme bekeken een bijdrage kunnen leveren aan een verandering in de maatschappij. Dat bijvoorbeeld scholen, werkgevers en sportclubs in de toekomst minder uitgaan van ‘hoe het moet’ en meer gaan denken en handelen vanuit ‘hoe het kan’. Het is mijn droom dat we als mensen met en zonder autisme elkaar beter leren begrijpen en waarderen waardoor iedereen de kans krijgt om zich op eigen wijze te ontwikkelen en deel uit te maken van de samenleving."