Onderzoeksrapport MAD Impact

MAD impact voert parallel aan de pilot Levensloopbegeleiding VAB een onderzoek uit. De volgende vraag staat daarbij centraal: Wat is ‘goede’ levensloopbegeleiding voor mensen met autisme en hun naasten en hoe zet je de leefwereld van mensen met autisme daarbij centraal? De resultaten van het onderzoek zijn gebundeld in een rapportage. Daaruit blijkt dat levensloopbegeleiding VAB werkt: deelnemers, naasten en levensloopbegeleiders zijn erg positief over deze aanpak.