Onderzoeksresultaten project Verborgen Intelligentie

Kinderen en jongeren met autisme die niet of nauwelijks praten, kregen levensloopbegeleiding met het project Verborgen Intelligentie. Zij hebben vaak ook de diagnose verstandelijke beperking door een lage uitslag op de IQ-test. Maar deze standaardtest geeft niet altijd aan hoeveel ze echt begrijpen.

MAD Impact deed onderzoek naar de resultaten van het project. Een belangrijke bevinding is dat de meeste kinderen en jongeren meer mogelijkheden tot ontwikkeling hebben, dan waar de omgeving vanuit gaat. In het project is op een andere manier gekeken naar communicatie, waarbij het niet alleen gaat om praten. Op een gelijkwaardige manier contact maken, geloof houden in het kind en weten dat het een recht is om te mogen communiceren zijn voorbeelden hiervan. Een communicatieprobleem is namelijk niet van een kind alleen. Ook zijn er verschillende acties ingezet op individuele voorkeur: ondersteunde communicatie (zoals spraakcomputers), leerpotentieel onderzoek, contactgericht spelen en leren en extra sessies bij een specialist gericht op het verwerken van trauma. De ondersteuning die levensloopbegeleiding biedt, blijkt een passende vorm voor deze kinderen en hun naasten.