Willem Gunzeln

Profile picture for user Willem Gunzeln
Verkenner Implementatie Levensloopbegeleiding VAB
Wat doe ik voor VAB
Ik zet me in om het gedachtegoed van VAB verder te brengen door gesprekken aan te gaan met Gemeenten en zorgaanbieder en het geven van presentaties voor diverse belangengroepen op het gebied van autisme.
Waar kun je me voor benaderen
Voor alles wat te maken heeft met het gedachtegoed van VAB. Ik ga graag in gesprek over de mogelijkheden van samenwerking en mogelijkheden van implementatie binnen jouw gemeente.
Samen doen wat werkt