Politie start met autisme ambassade

Bij de Politie liep ADAPT* al enkele jaren met de gedachten om een autisme ambassade te ontwikkelen. Het project autisme en inclusief werkgeverschap maakte het mogelijk om hier nu ruimte voor te maken binnen de organisatie. Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie (SAOP) heeft financiële middelen beschikbaar gesteld zodat medewerkers met autisme binnen de Politie tijd krijgen deel te nemen aan het programma van Vanuit autisme bekeken (VAB) en zich te bekwamen als autisme ambassadeur.

Namens de korpsleiding steunt Liesbeth Huyzer het initiatief en daarmee de autisme ambassade. Het programma past binnen het diversiteitsprogramma “De Politie voor iedereen” waarin één van de speerpunten is: diversiteit vergroten binnen de politieteams.

Afdeling communicatie

De afdeling communicatie heeft een belangrijke rol gespeeld in de werving van ambassadeurs. Onderdeel van het door hen ontwikkelde communicatieplan was het ontwikkelen van een speciale intranetpagina en een aankondiging op het intranet. Zo zijn 21 september 13 mensen uit diverse eenheden van de Politie en in diverse functies gestart met de training.

Nulmeting

Voor de start van de training is er een nulmeting gedaan onder de deelnemers over het huidige diversiteitsbeleid. Een aantal punten kwamen naar voren als mogelijk te verbeteren. Bijvoorbeeld aandacht voor onzichtbare beperkingen, houding en gedrag ten aanzien van psychische diversiteit en het anders inrichten van werving en selectie om mensen met onzichtbare beperkingen te bereiken en een eerlijke kans te geven. Met de training binnen het project Autisme en Inclusief Werkgeverschap zet de Politie de eerste stap richting verbetering van deze punten.

Digitale training

Na een eerste fysieke bijeenkomst hebben de andere trainingsdagen door de aangescherpte maatregelen online plaatsgevonden.

*ADAPT is een werkgroep met ervaringsdeskundige collega’s. ADAPT staat voor ADHD, Dyslexie, Autisme Politie Talenten