Project 'Verborgen intelligentie' van start

Dit najaar start Vanuit autisme bekeken met het project ‘Verborgen intelligentie’. Dankzij een subsidie van ZonMw kunnen we een jaar lang levensloopbegeleiding bieden aan vijf kinderen die naast autisme ook de diagnose verstandelijke beperking hebben.  Mogelijk klopt deze dubbele diagnose niet altijd. Bijvoorbeeld doordat deze kinderen door non-verbaal autisme laag scoren op een IQ-test, maar eigenlijk bovengemiddeld intelligent zijn. Ria Sijbersma, procesbegeleider binnen dit project: “Het komende jaar willen we onderzoeken wat Levensloopbegeleiding VAB voor deze kinderen kan betekenen.” 

 

Onbekende doelgroep

Kinderen met de dubbele diagnose autisme en verstandelijke beperking zijn een nog relatief onbekende doelgroep, waar weinig onderzoek naar is gedaan. Vaak gaat het om kinderen met autisme die niet (verbaal) of moeilijk kunnen communiceren. Doordat deze kinderen moeilijk kunnen communiceren, kunnen zij hun intelligentie niet op die manier uiten die nodig is voor gestandaardiseerde onderzoeken zoals de IQ-test. Vervolgens krijgen deze kinderen de diagnose verstandelijke beperking – een diagnose die mogelijk niet altijd klopt.   

Er zijn voorbeelden waarin op een gegeven moment blijkt dat er – ondanks een eerdere diagnose – geen sprake is van een verstandelijke beperking. Zoals bijvoorbeeld Ido Kedar, een Amerikaanse jongen. Ido werd als kind als ernstig verstandelijk beperkt gezien. Door autisme en apraxie spreekt hij niet en kon hij zijn lichaam niet goed 'besturen'. Hij leerde op een andere manier communiceren en inmiddels heeft hij twee boeken geschreven. 

In beweging brengen

Het project ‘Verborgen intelligentie’ heeft vijf deelnemers in de leeftijd van 7 tot 18 jaar, en duurt een jaar. De levensloopbegeleiders die meedoen aan het project krijgen extra trainingen die specifiek zijn gericht op deze doelgroep. Tijdens het project loopt ook een onderzoek om de resultaten van de levensloopbegeleiding te meten. Ria: “Zo kunnen we kijken of en hoe de kinderen zich door het jaar heen ontwikkelen. Maar we weten ook dat we in een jaar tijd niet de wereld kunnen veranderen met zo’n kleine groep. Dus richten we ons ook op het vergroten van de aandacht voor deze doelgroep, zodat er hopelijk meer mogelijkheden komen voor deze kinderen om zich te ontwikkelen op een manier die bij hen past.”