Stand van zaken juni 2021: Hoe gaat het met de pilot Levensloopbegeleiding?

Met inmiddels zo’n honderd deelnemers en acht groepen is de pilot Levensloopbegeleiding in volle gang. Waar staan we nu? Yvonne van Dongen, projectleider van de pilot en procesbegeleider van de landelijke groep, geeft ons een update. “Ons doel is om aandacht te krijgen voor autisme én voor Levensloopbegeleiding VAB.”

Met de pilot Levensloopbegeleiding VAB voor mensen met autisme onderzoeken we wat goede levensloopbegeleiding is, en hoe we die landelijk kunnen organiseren. In de pilot krijgen 100 mensen met autisme levensloopbegeleiding op een manier die bij hen past. Yvonne: “Alle groepen zijn behoorlijk op stoom. Wat we op dit moment zien, is dat er wat wisselingen ontstaan. Soms geeft een deelnemer aan niet meer verder te willen met een levensloopbegeleider.”

Hoe dat komt? Binnen de pilot staat de klik centraal. “Als een deelnemer er achter komt dat de klik er niet meer is, mag er dus gewisseld worden”, vertelt Yvonne. “In het onderzoek wordt hier ook naar gekeken: wat zijn de redenen dat die wisselingen er zijn? En welke conclusies kunnen we daaruit trekken?”

Onderzoeken van mogelijkheden

De pilot loopt tot en met september 2022. VAB onderzoekt nu, zowel regionaal als landelijk, de mogelijkheden om Levensloopbegeleiding VAB verder te brengen dan de huidige pilot. “Ook het ministerie van VWS draagt hieraan bij. Veel gesprekken bij gemeenten en zorgkantoren voeren we samen met het ministerie. We inventariseren of gemeenten geïnteresseerd zijn om een groep op te starten. En als ze geïnteresseerd zijn, dan willen we natuurlijk ook weten waar ze mee te maken krijgen, dus wat is er helpend en wat is er belemmerend als een gemeente aan de slag wil om Levensloopbegeleiding VAB beschikbaar te maken?”

Zo breed mogelijk invoeren

De missie van VAB is Levensloopbegeleiding VAB in het hele land beschikbaar maken voor iedereen met autisme, en een hulpvraag. “We hebben gezien wat voor mooie effecten deze vorm van ondersteuning kan hebben op mensen met autisme. We streven als organisatie naar een inclusieve samenleving, en dit levert daar echt een bijdrage aan.”

“Als de pilot ophoudt willen we dat Levensloopbegeleiding VAB doorgaat. Het zou fantastisch zijn als de landelijke overheid zegt: ‘dit is zo mooi, dit gaan we vastleggen’. Maar het is al heel mooi als gemeenten een groep willen opstarten.”

In gesprek

VAB gaat regelmatig in gesprek met gemeenten en andere organisaties. Zo sprak programmaleider Willeke van den Hoek samen met procesbegeleider Anjo Markhorst en een deelnemer uit de pilot op 15 juni op een online bijeenkomst van Steunpunt mantelzorg Nieuwegein. Tijdens de bijeenkomst vertelden zij over de pilot, en beantwoorden ze vragen uit het publiek. Het doel hiervan was de behoefte aan levensloopbegeleiding peilen binnen de Lekstroomgemeenten (Nieuwegein, Houten, Lopik, IJsselstein en Vianen). 

Willeke: “Er waren mensen met autisme, mantelzorgers, medewerkers van de gemeenten en ook wethouder Marieke Schouten van de gemeente Nieuwegein was aanwezig. Ons verhaal is heel goed ontvangen, en er ontstond een mooi gesprek achteraf. Een van de reacties was bijvoorbeeld de wens om goede zaken te implementeren, en niet te stoppen bij pilots. En meer durven werken vanuit de bedoeling.”

Steunbetuiging

Ben jij iemand met autisme, een naaste, zorgprofessional of werk je bij een organisatie die streeft naar inclusie? En sta je achter deze aanpak? Geef dan jouw steun via onze website. Hiermee laten wij de groeiende behoefte aan Levensloopbegeleiding VAB zien.

Werk je bij een gemeente en wil je verder praten over de mogelijkheden voor invoering in jouw gemeente? Neem dan contact met ons op.