Tips voor leerlingen met autisme

Tekening van situatie op school

Verken goed welke school geschikt is 

Mensen met autisme moeten hun keuzes extra goed overwegen, op tijd beginnen met het kiezen van een vervolgopleiding en ervoor zorgen dat de mensen op die school kennis hebben of krijgen over autisme;
Blijf in gesprek

Er moeten aanpassingen geregeld kunnen worden aan de omgeving waarin geleerd wordt als dat nodig is, onbegrip moet bespreekbaar gemaakt worden en de school- en stagetijd moet worden gezien als een experimenteer-fase, waarin falen toegestaan is.

Zelfkennis

Mensen met autisme moeten voor zichzelf helder hebben en bespreken wat de gevolgen zijn van hun autisme. Daarnaast helpt het als zij hun grenzen kennen, die grenzen aangeven aan anderen, maar ze ook verleggen als dat kan. Een beroepskeuzetest kan hierin een hulpmiddel zijn dat richting geeft.

Zorg voor begeleiding 

Begeleiding is bijvoorbeeld gericht op studiecoaching en hulp bij het plannen. Het helpt als ouders en school hierin samen optrekken, eventueel daarin geadviseerd door een arts of psycholoog.

Zorg voor een klankbord 

Een maatje kan zo’n klankbord zijn, maar ook het praten met andere leerlingen met autisme kan helpend zijn. 

[Deze tips zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van Autisme werkt wel]