Mag een opleiding studenten met autisme weigeren?

Sommige onderwijsinstellingen hebben hardnekkige vooroordelen. Bijvoorbeeld dat studenten met autisme alleen succesvol kunnen zijn in de ICT, en niet in de zorg of in het onderwijs. Of dat een student met autisme de opleiding niet binnen de gestelde tijd zal afronden of voortijdig zal stoppen. En dat kost de opleiding extra geld. 

De opleiding mag je niet weigeren vanwege autisme

Volgens de Wet Gelijke Behandeling mogen onderwijsinstellingen studenten niet weigeren op grond van hun beperking, behalve als zij ‘onevenredig grote aanpassingen’ moeten verrichten. Hierbij moet je denken aan het bouwen van een nieuwe vleugel om voor één leerling een lift te kunnen installeren.

Wat kun je doen als een opleiding je toch weigert vanwege autisme?

Denk je dat je bent gediscrimineerd vanwege je autisme? Dan kun je voor juridisch advies of een klachtenprocedure contact opnemen met het College voor de Rechten van de Mens, www.mensenrechten.nl.