Verkenners onderzoeken draagvlak voor Levensloopbegeleiding VAB bij gemeenten

Uit onderzoek blijkt dat Levensloopbegeleiding VAB werkt. Daarom onderzoeken we de komende maanden de mogelijkheid om levensloopbegeleiding voor mensen met autisme verder te brengen dan de huidige pilot. In gesprek met verkenners Anjo Markhorst en Hans Sureveen. “We willen dat Levensloopbegeleiding VAB een plek krijgt in de maatschappij. Het zou geweldig zijn als dat lukt.”

In de pilot Levensloopbegeleiding VAB krijgen 100 mensen met autisme levensloopbegeleiding op een manier die bij hen past. Met de pilot onderzoeken we wat goede levensloopbegeleiding is en hoe dit landelijk geïmplementeerd kan worden. Anjo Markhorst en Hans Sureveen zijn door Vanuit autisme bekeken (VAB) aangesteld als verkenners. Samen met Suzanne Verbree, beleidsmedewerker bij VWS, gaan zij in gesprek met gemeenten.

Afbeelding
Anjo en Hans

Foto: Anjo Markhorst en Hans Sureveen

Beren op de weg

Anjo vertelt: “Met de onderzoeksresultaten in handen gaan we langs gemeenten. Hoe staan zij tegenover deze aanpak? Welke kansen zien zij als het gaat om implementatie van levensloopbegeleiding, en wat zijn nou de beren op de weg? Daar willen we achter komen.”

En dat is best een uitdaging. Veel van de gemeenten waar de pilot draait weten nog niet van het bestaan van de pilot. Financiering voor de pilot komt namelijk van VWS. “We proberen contact te leggen met die gemeenten die eigenlijk al een link met ons hebben, zonder het te weten”, legt Hans uit. “We vragen ze of we langs mogen komen om ons verhaal te doen.” Dat is een kwestie van veel netwerken. Soms zijn er ook nieuwe gemeenten die zich melden, gewoon omdat ze geïnteresseerd zijn.

Samenwerking

De samenwerking met VWS helpt Anjo en Hans enorm in het aanspreken van gemeenten. “Het feit dat je samen met VWS contact zoekt met gemeenten om te onderzoeken hoe zij tegen deze vernieuwingen aankijken, dat doet iets. Het is een goede binnenkomer.” Daarnaast nemen de verkenners graag een deelnemer uit de pilot mee, om zijn of haar persoonlijke ervaringen te delen.

De eerste reacties op Levensloopbegeleiding VAB zijn positief. Hans vertelt: “In de pilot werken we echt vanuit de bedoeling, en dat is goede begeleiding bieden voor mensen die dat nodig hebben op een manier die bij de persoon past. Als het om de inhoud gaat is iedereen het ermee eens dat dit een goede aanpak is. Ook de businesscase is heel positief: elke euro geïnvesteerd in Levensloopbegeleiding VAB levert er weer minimaal vier op. De uitdaging zit in de vraag hoe Levensloopbegeleiding VAB georganiseerd kan worden.”

Draagvlak onder gemeenten

Het voornaamste doel van deze fase is het ophalen van informatie bij gemeenten. Dit najaar schrijven de verkenners een adviesplan dat inzicht geeft in het draagvlak onder gemeenten en de kansen en uitdagingen die zij zien. “Het is de bedoeling dat we daarna samen met VWS nadenken over hoe dit ingepast kan worden in wet- en regelgeving”, vertelt Anjo.

Wat de rol van VAB wordt in de toekomst staat niet vast. Anjo: “Een faciliterende en ondersteunende rol zie ik wel voor me, want VAB heeft inmiddels twee jaar ervaring met het opzetten van groepen en het begeleiden van het hele proces in de verschillende regio’s. We zouden daarvoor graag samenwerken met lokale aanbieders binnen de verschillende gemeenten.”

“Het belangrijkste is dat gemeenten enthousiast zijn om mee te werken aan een vervolgfase. We willen dat deze manier van begeleiding een plek krijgt in de maatschappij, omdat het participatie en inclusie bevordert. Het zou geweldig zijn als dat lukt”, sluit Hans af.

Ook interesse in Levensloopbegeleiding VAB?

De verkenners komen graag langs om Levensloopbegeleiding VAB toe te lichten. Aan gemeenten die hier interesse in hebben, doen Anjo en Hans de oproep om contact met hen op te nemen. Dat kan door een mail te sturen naar anjo.markhorst@vanuitautismebekeken.nl en hans.sureveen@vanuitautismebekeken.nl.

Meer weten over de pilot Levensloopbegeleiding VAB? Lees dan verder op deze pagina. Bekijk ook de onderzoeksresultaten.