Voor gemeenten

De pilot toont aan dat Levensloopbegeleiding VAB werkt en dat het zeer rendabel is. Dit is goed nieuws voor mensen met autisme en hun naasten, maar zeker ook voor gemeenten en verzekeraars.

In de video hieronder legt beleidsmedewerker Wil Evers van de gemeente Deurne uit waarom hij Levensloopbegeleiding VAB een goed idee vindt. “Levensloopbegeleiding VAB is een andere manier van werken: geen indicaties en protocollen, maar maatwerk.” Ook vertelt hij over de financiële en juridische mogelijkheden voor gemeenten die de mens écht centraal willen stellen.

 Ook Odette Blom, directeur Maatwerk Autisme Maassluis, steunt het initiatief. Volgens haar is Levensloopbegeleiding VAB fijn voor mensen met autisme, omdat ze niet steeds opnieuw een indicatie hoeven aan te vragen bij de gemeente. Net als Evers wijst ze op de preventieve werking en flexibiliteit van Levensloopbegeleiding VAB. 

Aan de slag met Levensloopbegeleiding VAB

Kunnen gemeenten nu al aan de slag met Levensloopbegeleiding VAB? Wij verwachten dat dat binnenkort mogelijk is. Wij zijn in gesprek met het ministerie van VWS en met de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en met individuele gemeenten.

VAB heeft expertise in het organiseren van Levensloopbegeleiding VAB die bewezen effectief is. Dit betekent concreet dat levensloopbegeleiding op een iets andere manier georganiseerd en gefinancierd wordt. Onze deelnemers met autisme kiezen immers zelf een levensloopbegeleider en deze komen vervolgens in een lokale groep voor training en intervisie. Zo’n groep wordt begeleid door een lokale procesbegeleider.

Neem contact op bij interesse

Is jullie gemeente of organisatie ook geïnteresseerd in Levensloopbegeleiding VAB voor mensen met autisme? Help ons Levensloopbegeleiding VAB landelijk beschikbaar te maken voor mensen met autisme en maak je interesse kenbaar.