Voor gemeenten

De pilot toont aan dat Levensloopbegeleiding VAB werkt en dat het zeer rendabel is. Dit is goed nieuws voor mensen met autisme en hun naasten, maar zeker ook voor gemeenten en verzekeraars.

Aan de slag met Levensloopbegeleiding VAB

Kunnen gemeenten nu al aan de slag met Levensloopbegeleiding VAB? Ja, dat zit er wel aan te komen. Er zijn al gemeenten die zich melden.

Wij zijn in gesprek met het ministerie van VWS en met de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en met individuele gemeenten. VAB brengt hier expertise in over het organiseren van Levensloopbegeleiding VAB op de manier die bewezen werkt. Dit betekent concreet dat levensloopbegeleiding op een iets andere manier georganiseerd en gefinancierd wordt. Onze deelnemers met autisme kiezen immers zelf een levensloopbegeleider en deze komen vervolgens in een lokale groep voor training en intervisie. Zo’n groep wordt begeleid door een lokale procesbegeleider.

Neem contact op bij interesse

Is jullie gemeente of organisatie ook geïnteresseerd in Levensloopbegeleiding VAB voor mensen met autisme? Help ons Levensloopbegeleiding VAB landelijk beschikbaar te maken voor mensen met autisme en maak je interesse kenbaar.