Aandacht voor je hele gezin

Autisme in het gezin vraagt om veel geduld en extra energie. Flexibiliteit, begrip en inlevingsvermogen is bij ieder kind van belang, maar extra belangrijk bij autisme.

Je kind denkt en reageert vaak anders dan wat je zou verwachten. Het vraagt veel, maar aan de andere kant zeggen veel ouders ook dat ze bewuster leven en meer echte aandacht voor hun kind hebben. Dat  brengt ook wat.  

Wat raden andere ouders van een kind met autisme je aan?

  • Leer om hulp te vragen.
  • Leer om je niets aan te trekken van negatieve reacties.
  • Plan regelmatig tijd voor jezelf, ook al is dat lastig te organiseren. Het is hard nodig!
  • Voel je niet schuldig als je tijd voor jezelf neemt. 
  • Denk eens aan coaching of begeleiding voor jezelf. 

"Denk aan jezelf! Veel moeders van een kind met autisme stellen zich volledig in dienst van hun gezin. Een burn out ligt dan op de loer."

Oudergroepen autisme

Het allerbelangrijkste voor veel ouders zijn oudergoepen en lotgenotencontact, waar ervaringen gedeeld worden en je je verhaal kwijt kunt. 

Effect van een kind met autisme op je relatie

Een kind met autisme in het gezin heeft vaak effect op de relatie met je partner. Dat effect is overigens zeker niet altijd negatief!

Broers en zussen van een kind met autisme

Aandacht voor je andere kind(eren) is voor iedereen belangrijk. Veel ouders zeggen dat ze regelmatig tijd reserveren om ongestoord iets te doen met hun andere kind(eren), zodat het autisme niet te veel nadruk krijgt. 

Verschillende regels voor kinderen met en zonder autisme

Een kind met autisme ontwikkelt zich anders en daarom loopt de opvoeding vaak anders. Dat is niet altijd makkelijk voor broers en zussen. Het kan helpen om goed uit te leggen waarom er soms andere regels gelden voor het kind met autisme. Bijvoorbeeld als je bepaald gedrag negeert, jezelf aanpast of als je met bepaald gedrag pas over een tijd aan de slag gaat.

Je kunt best andere regels hebben voor je kind met autisme. Het kan helpen om de broers en zussen wel te laten weten dat je bepaald gedrag ziet, en uit te leggen waarom je bij het kind met autisme op een bepaalde manier reageert.  

Tip

In veel regio's zijn brussencursussen, bijeenkomsten voor broers en zussen van een kind met een beperking.