Autisme en inclusief werkgeverschap

Aan het eind van de zomer kreeg VAB goed nieuws: het project Autisme en inclusief werkgeverschap- een duurzaam en overdraagbaar concept kon van start gaan door de ondersteuning van Instituut GAK.

Dit betekent dat VAB inmiddels aan de slag is om samen met werkgevers een methode te ontwikkelen om inclusiviteit en autisme op het werk te bevorderen. Het project is gestart op 1 september. Met drie grote werkgevers en hun werknemers ontwikkelt VAB een interne ambassade. Met ASML zijn inmiddels de eerste afspraken gemaakt. Het project loopt tot eind augustus 2021.

De interne Autisme Ambassade is een mooi voorbeeld hoe wij werkgevers handvatten bieden om te komen tot een inclusieve werkvloer met een realistisch beeld van autisme, het benutten van de kracht van diversiteit én het voorkomen van onnodige uitval. Deze aanpak komt ten goede aan alle werknemers, mét en zonder autisme. Want iedereen is anders.

Een interne Autisme Ambassade is een netwerk van werknemers met autisme uit alle lagen van de organisatie. Zij zijn open over hun autisme en gaan in gesprek met collega’s in de organisatie over wat zij nodig hebben om beter en met meer plezier te kunnen werken. De ambassadeurs van deze interne ambassades wordt gestimuleerd om deel uit te maken van het landelijke autisme ambassadenetwerk.

Lees meer over wat wij willen bereiken op het gebied van werk