Wat willen wij veranderen op het gebied van werk?

Te veel mensen met autisme zitten onnodig thuis of werken onder hun niveau. Dat is een onaanvaardbare situatie. Voor henzelf, maar ook voor de samenleving. Want minder diversiteit op de arbeidsmarkt betekent veel gemiste kansen. Wij werken aan een meer inclusieve werkomgeving en emancipatie van werknemers met autisme.

Veel werkgevers hebben stereotype beelden van autisme. Bijvoorbeeld dat mensen met autisme briljante ICT-ers zijn, maar moeilijk in de omgang. Dit beeld doet geen recht aan de grote diversiteit onder mensen met autisme. Met uiteenlopende individuele kwaliteiten en vakgebieden.

Voor wie maken wij ons hard?

Het werkloosheidscijfer van mensen autisme ligt te hoog. Ver boven dat van de reguliere werkeloosheidscijfers. Alle mensen met autisme die willen en kunnen werken, moeten zicht hebben op een baan. Dat is cruciaal voor de vervulling van je levenskwaliteit en het steunt je ontwikkeling en een positief zelfbeeld.

Wat willen we bereiken?

We willen samen met werkgevers nadenken hoe mensen met autisme gelijkwaardige kansen kunnen krijgen in hun bedrijf. We willen laten zien dat eenvoudige aanpassingen vaak volstaan voor een prettige werkomgeving, ook voor mensen met autisme. We willen het gesprek tussen werkgever en werknemer stimuleren, zodat iedere werknemer gezien en gehoord wordt. Zodat eventuele individuele aanpassingen ook echt passen bij de individuele werknemer met autisme.

Autisme ambassade

De Autisme Ambassade maakt autisme op de werkvloer bespreekbaar. De ambassadeurs laten zien wat autisme inhoudt en maken de omgang met mensen met autisme gewoner. Zij ondersteunen de emancipatie van mensen met autisme in praktijk. Het resultaat: meer wederzijds begrip en een betere werksfeer.

Sinds ik autisme ambassadeur ben, beteken ik meer voor het bedrijf, ervaar ik mijn werk als bevredigend en stimulerend. Ik word erkend.

- Cor Jongejeugd, Data-analist bij ABN AMRO, Autisme Ambassadeur.