Onderzoeken in het programma Autisme werkt wel

De impact van het programma Autisme en Werk

In het kader van het programma ‘Autisme en Werk’ zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd met als doel de arbeidsparticipatie van mensen met autisme te verhogen. Medio april 2014 is het  programma na drie jaar afgelopen. In het onderzoek valt te lezen wat er is bereikt en welke lessen te trekken zijn voor de toekomst.
De impact van het programma Autisme en Werk

Projectevaluatie Focus op Werk

Vanuit GGz Eindhoven en de Kempen hebben het Centrum Autisme Volwassenen en het Centrum Promenzo deelgenomen aan het programma Autisme en Werk met het project Focus op Werk. Hoofddoel is het bevorderen van behoud van werk c.q. het verlagen van de kans op uitval in werksituaties van werknemers met autisme. De kern van het project is een mix van Individuele Plaatsing en Steun (IPS) en hulpverlening vanuit een multidisciplinair team.  De projectevaluatie is een kwalitatief verkennende studie naar de resultaten van het begeleidingsmodel, de effectiviteit en de succes- en faalfactoren.

Rapportage Focus op werk

Eindrapport Training zelfmanagement voor studenten met ASS

Eigen onderzoek van HAN Seneca ter ontwikkeling en evaluatie van de cursus ‘Zelfmanagement voor studenten met ASS’, een training voor MBO-, HBO- en WO-studenten. De training was onderdeel van het programma Autisme en Werk.

Eindrapport Training zelfmanagement

Participeren met een autisme spectrum stoornis

Dit rapport is een verslag van zes deelstudies met als gemeenschappelijke hoofddoelstelling  wetenschappelijke- en praktijkkennis te verwerven over kansen en belemmeringen voor duurzame arbeidsparticipatie van normaal of hoog begaafde Wajongers met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Het onderzoek is in opdracht van het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) uitgevoerd door het UMCG in samenwerking met het UWV.

Rapport Participeren met een autisme spectrum stoornis

“Allemaal autisme, allemaal anders”

Onderzoeksrapport van de Vrije Universiteit Amsterdam. In dit rapport staan de resultaten van een grootschalig onderzoek onder mensen met autisme en hun naasten. Het onderzoek richtte zich op alle levensfasen en levensgebieden en behandelt onderwerpen als diagnostiek, begeleiding, wonen, onderwijs en werk in relatie tot autisme.

Allemaal autisme, allemaal anders

Cameratoezicht en autisme

TNO onderzocht met SW Noorderkwartier N.V. en Alpha Security naar mogelijkheden voor mensen met autisme om te werken als cameratoezichthouder.

Cameratoezicht en autisme