Is autisme een stoornis?

Autisme wordt vaak een stoornis genoemd. Niet iedereen voelt zich daar prettig bij. Waar komt de term vandaan en is hij nog wel zinvol? 

Autisme als stoornis

Autisme wordt vaak gezien als een aangeboren stoornis. Een combinatie van erfelijke kwetsbaarheid en factoren in de omgeving leiden tot een verstoorde ontwikkeling van hersenen en informatieverwerking.

Het woord stoornis komt uit de psychiatrie. Het is een medische term. Maar in het dagelijks taalgebruik wordt hij ook vaak gebruikt. Daar werkt het woord stigmatisering in de hand. 

Nieuwe verklaringsmodellen voor autisme

De laatste jaren wordt meer gekeken hoe kinderen en volwassenen met autisme zich ontwikkelen. Daarbij zijn twee stromingen te zien:

  • Autisme als ontwikkelingsachterstand. Bij een kind met autisme komt de sociaal-emotionele ontwikkeling (veel) later op gang dan bij kinderen zonder autisme. 
  • Autisme als andere volgorde in de ontwikkeling.  

Autisme is een verzamelterm

Autisme is een verzamelterm. De diagnose is gebaseerd op iemands gedrag. Verschillende oorzaken kunnen leiden tot dat gedrag. Dat kunnen medische problemen zijn, zoals veelvuldige epilepsie-aanvallen. Of psychische problemen zoals een trauma of hechtingsproblemen. Of een specifieke ontwikkelingsvolgorde. Die verschillende oorzaken vragen verschillende benaderingen.