Dit gaat Vanuit autisme bekeken doen in 2021

In 2021 gaan we door met ons werk voor en door mensen met autisme, met aandacht voor ontwikkelingsmogelijkheden en inclusie. Het afgelopen jaar stond in het teken van de pilot Levensloopbegeleiding VAB. We hopen dat deze vorm van begeleiding in 2021 voor meer mensen met autisme beschikbaar komt. Daarnaast willen we levensloopbegeleiding inzetten voor kinderen met autisme en een vermeend laag IQ. Er is ook nieuws over de Autisme Ambassade. Deze is het afgelopen jaar flink gegroeid en gaat als zelfstandige vereniging verder. VAB blijft de autisme ambassadeurs natuurlijk ondersteunen naar hun behoefte.

 

Onze droom voor 2021: beschikbaarheid van Levensloopbegeleiding, ook voor mensen buiten de pilot

In de pilot Levensloopbegeleiding VAB krijgen 100 deelnemers integrale hulp, zonder dat de systemen veranderd zijn. De resultaten van deze pilot zijn positief. Veel deelnemers geven aan dat zij gelukkiger zijn en meer tevreden met zichzelf. De betrokken levensloopbegeleiders halen voldoening uit hun werk en leren middels intervisie professioneel veel bij. Daarom pleiten we voor landelijke beschikbaarheid van Levensloopbegeleiding VAB. We hopen dat deze domeinoverstijgende vorm van ontwikkelingsgericht werken ook in 2021 en daarna voor veel mensen met autisme kan helpen om hun kwaliteit van leven te vergroten. We zijn met VWS en diverse partijen in gesprek over hoe we gezamenlijk deze voorziening landelijk beschikbaar kunnen.

Lees meer over waarom we levensloopbegeleiding VAB breder beschikbaar willen maken in ons position paper.

Aanvraag jongeren en ‘verborgen intelligentie’

Veel mensen krijgen naast een diagnose autisme te maken met een diagnose ‘verstandelijke beperking’. Uit onderzoek van het programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ) blijkt dat tweederde van de ondervraagden (ouders, professionals) twijfelt of de diagnose verstandelijke beperking wel klopt. In 2021 willen we graag Levensloopbegeleiding VAB ook inzetten voor deze kinderen met autisme en vermeend laag IQ. Hiervoor is een aanvraag ingediend bij ZonMw. We willen graag voor vijf kinderen met een vermeende verstandelijke beperking een levensloopbegeleider inzetten. Deze levensloopbegeleider krijgt informatie mee die relevant is om goed aan te kunnen sluiten bij het kind, met als uitgangspunt dat het kind niet verstandelijk beperkt is. Een lage score op een IQ test kan bijvoorbeeld ook komen door overprikkeling. Ons projectidee is door de eerste aanvraagronde heen, en is nu omgezet naar een projectplan. In het voorjaar wordt duidelijk of we dit project mogen uitvoeren.

Op de website van OPaZ vind je meer informatie over het initiatief ‘verborgen intelligentie’.

Verzelfstandigen Autisme Ambassade

De Autisme Ambassade, het netwerk van de autisme ambassadeurs, gaat in 2021 verder in een eigen Vereniging. De afgelopen jaren is dit netwerk gegroeid tot meer dan 35 ambassadeurs werkzaam bij bijna 30 verschillende werkgevers. Bij deze groei past ook een nieuwe organisatievorm, die aansluit bij de wens om een zelfstandig netwerk te vormen. Vanuit autisme bekeken blijft zeer betrokken bij dit netwerk en we zullen in overleg met de Vereniging Autisme Ambassadeurs ondersteuning bieden waar dat gewenst is. Zoals bijvoorbeeld bij het faciliteren van de trainingen die ook volgend jaar weer plaatsvinden.

Op de pagina van de Autisme Ambassade vind je meer informatie over de trainingen.

Project autisme en inclusief werkgeverschap

Na ASML en de Politie wordt volgend jaar een groep autisme ambassadeurs opgeleid bij de Parnassia Groep. Dit is de derde en laatste organisatie die aan dit project deelneemt. De ervaringen die we in dit project opdoen, leiden tot een methodiek voor werkgevers die de kans willen benutten om een eigen Autisme Ambassade binnen hun organisatie mogelijk te maken. De methodiek bestaat uit een stappenplan en tools die ingezet worden om een Autisme Ambassade te realiseren. Wil je meer weten hierover?

Neem dan contact op met Anniek Stoutjesdijk, projectleider werk en inclusie, via anniek.stoutjesdijk@vanuitautismebekeken.nl.