Downloadformulier 'Ik wil ook Levensloopbegeleiding VAB"

Download deze pdf, vul deze in en stuur deze mee met de mail of brief naar jouw gemeente. Hierin staat onder andere een verwijzing naar de onderzoeksresultaten van de pilot Levensloopbegeleiding VAB en de mogelijke ondersteuning voor de gemeente vanuit VAB.

Meer informatie staat op deze pagina.