Wat willen wij veranderen in het onderwijs?

Andere aandacht en maatwerk in het onderwijs

Volgens het VN Verdrag heeft ieder kind recht op goed onderwijs en moeten leerlingen met en zonder beperking samen naar school kunnen. Dat recht willen wij waarmaken voor alle leerlingen met autisme. Wij werken aan minder schooluitval door maatwerk te leveren voor leerlingen met autisme. 

Inclusie is meer dan toegankelijkheid

VAB benadrukt dat inclusief onderwijs veel meer is dan toegankelijkheid van gebouwen. Het gaat ook om een veilige leeromgeving en het aansluiten bij individuele leerlingen.

Het schoolsysteem moet uitgaan van diversiteit en dus kunnen inspelen op de verschillende manieren waarop leerlingen zich ontwikkelen, waarop zij leren en waarop zij informatie verwerken. Dit is cruciaal voor leerlingen met autisme, maar ook relevant voor een veel grotere groep leerlingen met of zonder diagnose.

Maatwerk is nodig

Te veel kinderen en jongvolwassenen gaan niet naar school doordat ons onderwijssysteem niet goed kan omgaan met verschillen tussen leerlingen. Wat het systeem mist, is maatwerk. Niet de regels moeten leidend zijn, maar dat wat elk kind kan en wil.

Recht op onderwijs

Onderwijs is een recht van alle kinderen. Ook als je autisme hebt. Te veel leerlingen met autisme ervaren enorme stress op school, gaan van het regulier naar het speciaal onderwijs en/of komen helemaal thuis te zitten. Het onderwijssysteem sluit niet aan bij de manier waarop zij zich ontwikkelen. 

Elke keer als ze tegen de grens van het systeem oplopen, wordt de weg terug moeilijker. De rauwe werkelijkheid is dat vierduizend kinderen met autisme thuis zitten. Beschadigde levens, kinderen en jongeren die niet gehoord worden. Terwijl zij in de juiste omgeving volop kunnen leren en ontwikkelen.    

Over wie hebben we het?

1,2 procent van de leerlingen heeft de diagnose autisme. Zij worstelen met het onderwijs-systeem doordat hun ontwikkeling niet past in de standaard leerwegen. Ze worden soms in cognitief opzicht ondervraagd terwijl in sociaal opzicht de druk juist te groot is.

Wij richten ons speciaal op leerlingen met autisme met een gemiddelde tot hoge intelligentie bij wie een ontwikkeling in eigen tempo en volgorde herkenbaar is. Daarbij horen ook kinderen die laag scoren op een IQ-test, maar bij wie de ouders of anderen twijfelen of er echt sprake is van een verstandelijke beperking. 

Ruimte om op hun eigen manier te leren

Zij hebben ruimte nodig om op hun eigen manier te leren. Docenten hebben vaak niet genoeg tijd en vrijheid om die ruimte te bieden. Wat mist is een visie op verschillende manieren van leren.

Deze leerlingen geven vaak zichzelf de schuld. Terwijl het gaat om onmacht van ons systeem. Als de leerling niet gehoord wordt en de neerwaartse spiraal is ingezet, kost het vaak enorm veel (zorg)budget om terug te keren naar school.  

Wat kun jij doen?

  • Luister naar de leerling en zijn of haar ouders: die zijn het meest deskundig.
  • Neem de leerling serieus.
  • Stel de leerling centraal, niet de regelgeving. Daar profiteren zeker niet alleen kinderen met autisme van.
  • Draag kennis over aan docenten, begeleiders en schoolbesturen.
  • Ontwikkel schooltypen die zich niet baseren op gemiddelde van kinderen, maar die ruimte geven aan individualiteit.