Heet van de naald!

Afgelopen vrijdag bereikte ons het fantastische bericht dat Levensloopbegeleiding VAB voortgezet wordt. Het ministerie van VWS schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de huidige pilot in 2023 verlengd wordt. In dat jaar wordt dan tevens gewerkt aan het tot stand brengen van een landelijke regeling die naar planning vanaf 1 januari 2024 start.

Afbeelding
Proost met glazen

Onze deelnemers gaan mee in deze regeling, mits blijvend aan de uitgangspunten van VAB wordt voldaan. Daarnaast betekent een landelijke regeling dat veel méér mensen met autisme in de toekomst gebruik kunnen gaan maken van Levensloopbegeleiding VAB. Uiteindelijk is het de bedoeling dat gemeenten Levensloopbegeleiding VAB kunnen inkopen. De uitvoering hiervan kan altijd in combinatie met bestaande aanbieders opgepakt worden, mits de uitgangspunten van Levensloopbegeleiding VAB toegepast worden.

VAB is dankbaar en trots dat we afgelopen vrijdag onze deelnemers dit goede nieuws hebben kunnen brengen. Dit is een wel heel fijne manier om de zomer te beginnen!

Heb je interesse in Levensloopbegeleiding VAB? Laat dan je gegevens achter op www.vanuitautismebekeken.nl