“Levensloopbegeleiding is in heel Nederland gewenst”

Eind 2023 eindigde de pilot Levensloopbegeleiding VAB. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat levensloopbegeleiding werkt voor mensen met autisme. Programmaleider tijdens de pilot, Willeke van den Hoek, legt in een artikel uit waarom dat zo is. Daarnaast vertelt ze over de missie van VAB om levensloopbegeleiding beschikbaar te maken in heel Nederland.  

De pilot bestond uit levensloopbegeleiding voor 100 deelnemers met autisme van 4 tot 75 jaar. “De grootste winst van de pilot is het groeiend zelfvertrouwen van de deelnemers", vertelt Willeke. “We zagen over de gehele linie dat mensen met autisme door de levensloopbegeleiding weer gingen geloven in zichzelf.” Levensloopbegeleiding heeft ook positieve effecten op het gezinsleven en bespaart maatschappelijke kosten in vergelijking met het huidige zorgaanbod.  

“Graag wil VAB levensloopbegeleiding op veel meer plekken in Nederland beschikbaar maken", zegt Willeke. “Het ministerie van VWS wil dat ook. Zij bieden de komende drie jaar subsidie voor de eerste zeventien gemeenten die starten. Gemeenten die hierin geïnteresseerd zijn, kunnen zich melden bij Vanuit autisme bekeken.”

Meer weten? Klik op de link hieronder om het artikel te lezen over Levensloopbegeleiding VAB in het Autisme Magazine van de Nederlandse Vereniging voor Autisme, NVA.