Levensloopbegeleiding VAB

Mensen met autisme krijgen vaak te maken met veel verschillende gezichten, ondersteuningsvormen en behandelingen, als gevolg van een gefragmenteerd zorgsysteem. Vaak is er sprake van wachtlijsten en blijven veel vragen onbeantwoord. De beschikbaarheid van passende ondersteuning op individueel niveau kan beter. Daarom is het vertrekpunt voor Levensloopbegeleiding VAB de leefwereld van de persoon met autisme.  

Door in gesprek te gaan met mensen met autisme kwamen we erachter hoe we levensloopbegeleiding het beste kunnen inrichten. Onderstaand een korte animatiefilm over Levensloopbegeleiding VAB 

Levensloopbegeleiding VAB kent vijf uitgangspunten: 

De klik

Deelnemers kiezen zelf hun levensloopbegeleider, zodat de kans op een goede klik groot is. Door zelf een levensloopbegeleider te kiezen heeft de persoon met autisme al de eigen regie voordat de levensloopbegeleiding begint. 

Afbeelding
Levensbrede ondersteuning

 

Levensbrede ondersteuning

Ondersteuning binnen de pilot is levensbreed. Dat wil zeggen dat ondersteuning mogelijk is op alle gebieden in het leven van de deelnemer. Denk aan: school, werk, zorg, sport, sociale leven, wonen, vervoer, etc. De levensloopbegeleider is de contactpersoon voor de persoon met autisme.  

Afbeelding
Levensvolgende ondersteuning


Levensvolgende ondersteuning

Ondersteuning binnen de pilot is levensvolgend. In alle fasen van het leven van de deelnemer is passende begeleiding mogelijk. Heeft de deelnemer (tijdelijk) minder ondersteuning nodig, dan trekt de levensloopbegeleider zich terug, maar blijft altijd als waakvlamcontact aanwezig. Begeleiding kan hierdoor laagdrempelig opgeschaald worden en de levensloopbegeleider is er als het nodig is.  

Afbeelding
Levensloopbegeleider-doet-wat-nodig-is


De levensloopbegeleider doet wat nodig is

Een belangrijk uitgangspunt van de pilot is dat de levensloopbegeleider doet wat nodig is. De levensloopbegeleider is ontwikkelgericht, heeft een open houding en sluit aan bij de behoeften en mogelijkheden van de deelnemer. De levensloopbegeleider zorgt voor vraagverheldering en begeleidt de deelnemer in zelfredzaamheid. Indien nodig regelt hij/zij aanpassingen die nodig zijn (maatwerk regelen), bijvoorbeeld op school of op het werk. In plaats van te denken binnen het bestaande aanbod ziet hij/zij kansen en geeft ruimte. De levensloopbegeleider heeft een co√∂rdinerende functie en is een vertrouwd gezicht voor de deelnemer.  

Afbeelding
Lerend-team


Levensloopbegeleiders vormen samen een lerend team

De klik is van groot belang, hierdoor mag de persoon met autisme zelf een levensloopbegeleider kiezen. Hierdoor worden allerlei mensen gekozen tot levensloopbegeleider, ook zonder achtergrond in de zorg. Levensloopbegeleiders moeten veel kunnen en weten. Om de levensloopbegeleiders te ondersteunen, organiseert de procesbegeleider regelmatig training en intervisie. Zo kunnen levensloopbegeleiders leren van elkaars expertise, ervaringen delen, met elkaar afstemmen, elkaar helpen en eventueel (tijdelijk) vervangen waar nodig.

Onderzoeksresultaten

Er is onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar wat goede levensloopbegeleiding is voor mensen met autisme en hun naasten. De resultaten van het onderzoek zijn gebundeld in een rapportage. Daaruit blijkt dat deze aanpak werkt! 

Ga naar de onderzoeksresultaten

Meer informatie over de opzet van levensloopbegeleiding, de uitgangspunten en visie lees je op deze pagina of in de PDF: