OndernemersNetwerk Ervaringsdeskundigen (ONE) is gestart!

ONE, het eerste ondernemersnetwerk dóór en vóór ervaringsdeskundigen, is in de lucht! Ervaringsdeskundigen met een eigen onderneming kunnen hier andere ervaringsdeskundige ondernemers ontmoeten, samen intervisie volgen, samenwerkingen starten en opdrachten uitwisselen. Voorafgaand aan de start van ONE zijn ervaringsdeskundige ondernemers geïnterviewd. In deze interviews zijn hun behoeften op dit gebied opgehaald en deze verwerkt in dit ondernemersnetwerk. 

Wat voor netwerk?  

ONE is een fysiek én online netwerk voor alle ondernemers die ervaringsdeskundigheid professioneel inzetten. Of je nu neurodivergent bent (denk bijvoorbeeld aan: autisme, ADHD of hoogbegaafdheid), niet-aangeboren hersenletsel hebt of ervaringskennis hebt op het gebied van fysieke beperking, psychiatrie of iets heel anders; als jij jouw ervaringskennis inzet in je onderneming, ben je bij ONE op de goede plek.

Welke opties heeft het netwerk?  

Het netwerk werkt met besloten LinkedIn-groepen. Daarin kan je, naar eigen wens en behoefte, contact zoeken met andere ondernemers. Ook worden hier opdrachten van externen geplaatst waar je als ondernemer op kunt reageren.

Intervisies en bijeenkomsten

Ook starten er per september 2024 online ONE-intervisiegroepen, waarvoor je je kunt aanmelden. In deze intervisiegroepen kom je één keer per maand online samen met een vaste groep. Onder professionele begeleiding ga je met elkaar in gesprek over onderwerpen op het raakvlak van ondernemerschap en ervaringsdeskundigheid. Denk aan het bespreken van casussen over grenzen stellen, omgaan met eigen belastbaarheid of dilemma's over professionele nabijheid en distantie. Wat kan je van elkaar leren en hoe ga je er in het vervolg mee om?  

Daarnaast zijn er fysieke bijeenkomsten; MeetUp’s. De eerste bijeenkomst is op vrijdag 8 november 2024 in Utrecht. Bij deze MeetUp’s is er plek voor een beperkt aantal deelnemers, zodat zij elkaar leren kennen en ervaringen kunnen uitwisselen.  

Er is van alles mogelijk, maar soms moet je de juiste mensen leren kennen om het mee samen te doen.

 – geïnterviewde ervaringsdeskundige ondernemer

Het eerste jaar is kosteloos

Wanneer je je registreert op de website van ONE kan je deelnemen aan het netwerk. In het startjaar, tot en met 28 februari 2025, is deelname aan intervisies, MeetUp’s en toegang tot opdrachten kosteloos uit te proberen. Daarna is voor deze onderdelen van het netwerk een betaald lidmaatschap nodig. De ervaringen in het startjaar worden verwerkt in het uiteindelijke lidmaatschapsaanbod en de kosten hiervan.

Wil je meer weten of wil je als ondernemer aansluiten bij ONE? Ga dan naar de website www.ervaringsdeskundigondernemen.nl

Heb je vragen? Mail naar info@ervaringsdeskundigondernemen.nl  

Over het project

ONE komt voort uit het project Ervaringsdeskundig ondernemen. Dit project gaat over ondernemers die ervaringskennis inzetten in hun werk. Het afgelopen jaar heeft VAB 15 van deze ondernemers geïnterviewd. Uit de interviews kwam naar voren dat er behoefte is aan een ondernemersnetwerk. Lees meer over het verslag in dit nieuwsbericht.  

Ervaringsdeskundige ondernemers: ‘’Door te verbinden staan wij sterker.’’

Afbeelding
ondernemers in overleg

In het afgelopen jaar heeft VAB voor het project Ervaringsdeskundig ondernemen 15 ondernemers geïnterviewd die ervaringskennis toepassen in hun werk. Daaruit kwam veel diversiteit in personen en werkzaamheden naar voren. Ook was er een terugkerend thema: de grote waarde van onderlinge verbinding. Dit voorjaar start de opzet van een ondernemersnetwerk.