Hoe regel je ondersteuning bij je studie?

Misschien heb je tijdens je studie aanpassingen, afspraken of begeleiding nodig. Dat zul je zelf in gang moeten zetten. Je decaan kan vervolgens helpen om alles te regelen. 

Is datgene waaraan jij behoefte hebt niet standaard beschikbaar bij je opleiding, dan mag je er gerust om vragen. Het is vervolgens aan de instelling om te beoordelen of jouw wens haalbaar is. Studenten schromen soms om aan te kloppen voor extra hulp, omdat ze niet ‘lastig’ willen zijn. Bedenk dat instellingen het vaak juist op prijs stellen als je zelf tijdig aangeeft waar je behoefte aan hebt; zij willen graag dat iedereen de eindstreep haalt! 

Voorbeelden van aanpassingen in de studie

 • Extra evaluatie-momenten.
 • Alternatieven voor groepsopdrachten en/of stages.
 • Extra examentijd.
 • Extra rustdagen.
 • Examenspreiding.
 • Stagebegeleiding.
 • Toetsen in een aparte ruimte afleggen.
 • Gebruik van een laptop voor het maken van aantekeningen.
 • Het opnemen van colleges op geluidsband.
 • Aantekeningen kopiëren van medestudenten.
 • Collegestof op schrift of digitaal.
 • Een rustige plek om te studeren.
 • Een ruimte om je terug te trekken.
 • Een plek dichtbij de docent in de collegezaal.
 • Kwijtschelding van een deel van je lening als je vertraging oploopt.

Je decaan kan je meer vertellen over de mogelijkheden bij jouw opleiding.

Voorbeelden van afspraken over communicatie

 • Eenduidige instructies in heldere taal.
 • Een rustige en neutrale houding van docenten, vooral als er problemen zijn.

Begeleiding en/of maatje

 • Hulp bij het vinden van een balans tussen inspanning en ontspanning.
 • Hulp bij plannen en organiseren.
 • Regelmatige evaluaties op vaste momenten.
 • De mogelijkheid om leraren per email/telefoon vragen te stellen buiten de les om.
 • Betrokkenheid van ouders of persoonlijk begeleider bij de ondersteuning.
 • Een ‘warme overdracht’ door de middelbare school; dat wil zeggen dat de informatie over begeleiding goed wordt overgedragen aan de nieuwe opleiding.
 • Kennis van autisme bij de instelling.  

Een studiemaatje

Een studiemaatje is vaak een hogerejaars student, bijvoorbeeld van een sociale opleiding, die je helpt bij het wegwijs raken binnen de opleiding, het plannen en organiseren en het leggen van sociale contacten. Vaak krijgen studiemaatjes hiervoor extra studiepunten of een vergoeding vanuit het persoonsgebonden budget.

Een studiebegeleidingsgroep/studieondersteuningsgroep

Hierin komen studenten die extra ondersteuning nodig hebben regelmatig bij elkaar om de studievoortgang en de studieplanning te bespreken, bijvoorbeeld onder leiding van een studentenpsycholoog.

Vast contactpersoon

Iedere student krijgt een contactpersoon die de studievoortgang bewaakt, meestal een studieloopbaanbegeleider, ook wel slb-er genoemd. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt als je extra ondersteuning nodig hebt of gebruik wilt maken van speciale voorzieningen. Tijdens het eerste gesprek, waarvoor je gerust ook je ouder(s) of persoonlijk begeleider mee kunt nemen, wordt de basis gelegd voor de begeleiding. Het is raadzaam om dan al vast te leggen hoe vaak en op welk tijdstip je de studieloopbaanbegeleider gaat spreken, bijvoorbeeld één keer in de twee weken op maandagmiddag. Veel studenten met autisme zijn gebaat bij veelvuldige evaluatiemomenten en gesprekken met hun begeleider, vooral in het begin. 

Passende huisvesting

Een goede woonsituatie is belangrijk als je studeert. Daarom is het goed om te kijken waar de onderwijsinstelling van jouw keuze is gevestigd. Is dat ver weg van het ouderlijk huis, dan betekent dat mogelijk dat je op kamers moet. Het kan wel (te) pittig zijn om op jezelf te gaan wonen en tegelijkertijd aan een nieuwe studie te beginnen.  

Op kamers

Je kunt een kamer huren in een gewoon studentenhuis. Vaak reageren er veel studenten op een advertentie voor een kamer en een klein aantal wordt uitgenodigd voor een gesprek. Je moet dan in korte tijd laten zien en horen of jij bij de overige bewoners past. Eigenlijk is het een soort sollicitatiegesprek. Ben je erg op je rust gesteld, kies dan niet voor een studentenhuis met luidruchtige bewoners. Voor kameraanbod zie: www.kamertje.nl.

Er zijn ook kamers voor studenten met autisme. Voordeel hiervan is dat er regelmatig een begeleider aanwezig is die je kan helpen met zaken als het huishouden of je studieplanning. Zie voor meer informatie: www.stumass.nl.