Organisatie pilot Levensloopbegeleiding VAB

De pilot Levensloopbegeleiding VAB is georganiseerd om zo veel als mogelijk recht te doen aan de wens om levensloopbegeleiding te bieden die aansluit bij de leefwereld van mensen met autisme. Dit begint bij het bieden van veel mogelijkheid voor eigen regie van de deelnemer, indien gewenst geholpen door diens naasten. De deelnemer kiest zijn/haar levensloopbegeleider zelf. Deze is gedurende de pilot als vertrouwd gezicht aanwezig en neemt de leefwereld van deze persoon en diens ontwikkeling als vertrekpunt. De levensloopbegeleider wordt gevraagd om werkelijke commitment: het volgen van trainingen en intervisies onder leiding van de procesbegeleider en het zich zo goed als mogelijk inzetten om de persoon met autisme werkelijk te helpen. Dit vraagt flexibiliteit en een open houding.

Steekproefkader en werving

De werving van deelnemers en levensloopbegeleiders is een belangrijk proces geweest in de organisatie van de pilot. Via netwerken, organisaties en social media is gezocht naar mensen met autisme die aan de pilot wilden deelnemen. Om goed onderzoek te kunnen doen was een specifieke groep deelnemers nodig die representatief is voor alle mensen met autisme. De deelnemers werden daarom geselecteerd op basis van vooraf vastgestelde criteria (het zogenaamde steekproefkader). De deelnemers kozen vervolgens zelf hun levensloopbegeleider, waarbij de klik tussen de deelnemer en levensloopbegeleider een van de voorwaarden is om samen het avontuur aan te gaan. Deelnemers waren vrij om een persoon te kiezen die zij al kennen, maar in veel gevallen kozen zij iemand uit de videopoule. De potentiƫle levensloopbegeleiders introduceerden zichzelf in de videopoule middels een filmpje. Zo kon de deelnemer uit de poule een persoon kiezen met wie hij/zij kennis wilden maken middels een klikgesprek. Na een (van beide kanten) positief ervaren klikgesprek, vormden de deelnemer en levensloopbegeleider een duo en gingen samen van start.

Lokale groepen

De levensloopbegeleiders zijn georganiseerd in lokale groepen. Elke lokale groep heeft een procesbegeleider. Binnen de lokale groepen wordt kennis uitgewisseld, worden soms gastsprekers ontvangen en vindt intervisie plaats. Tijdens intervisie gaan levensloopbegeleiders met elkaar in gesprek over vraagstukken uit de praktijk. Het versterkt het netwerk van de levensloopbegeleiders, brengt kennis en ervaringen van de groep naar boven en is een manier om elkaar te inspireren. In onderstaand figuur is te zien waar de lokale groepen zich bevinden.

Afbeelding
Een kaart van Nederland met daarin de regionale groepen weergegeven.

Themabijeenkomsten zijn toegankelijk voor de levensloopbegeleiders uit alle groepen, maar ook voor deelnemers en hun naasten. Op deze pagina vind je de verslagen van de themabijeenkomsten en welke onderwerpen aan bod zijn gekomen/komen.

Financiering

Binnen de pilot realiseren we levensloopbegeleiding die zo goed als mogelijk aansluit bij de leefwereld en de behoeften van de deelnemers. We willen dat levensloopbegeleiders (kunnen) doen wat nodig is. De tijd die wekelijks nodig is om deze ondersteuning te bieden, kan ik de loop van een jaar of leven sterk variƫren. Dat betekent bijvoorbeeld dat op- en afschaling naar de behoefte van de deelnemer mogelijk moet zijn.

Onderzoek

De pilot Levensloopbegeleiding VAB is feitelijk een onderzoek met als hoofdvragen:

  • Wat is goede levensloopbegeleiding?
  • Hoe organiseer je dat?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau: MAD Impact. De resultaten van het onderzoek zijn gebundeld in een rapportage. Daaruit blijkt dat Levensloopbegeleiding VAB werkt! Deelnemers, naasten en levensloopbegeleiders zijn erg positief over deze aanpak. 

Ga naar de onderzoeksresultaten

Afbeelding
Onderzoek

 

 

Volwaardig Leven

De pilot Levensloopbegeleiding VAB voor mensen met autisme is onderdeel van het programma Volwaardig Leven. Met dit programma wil het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de gehandicaptenzorg en complexe zorg meer passend maken. Zodat mensen met een complexe zorgvraag en hun naasten persoonlijke zorg en ondersteuning krijgen van gemotiveerde en deskundige professionals.