Gastsprekers

Vanuit autisme bekeken organiseert regelmatig themabijeenkomsten in aanvulling op de trainingen van de groepen die deelnemen aan de pilot Levensloopbegeleiding VAB. Tijdens de themabijeenkomsten worden gastsprekers uitgenodigd om te vertellen over hun kijk op autisme en de ervaringen die zij zowel privé als professioneel hebben met het onderwerp. Zo waren al te gast: Vera Helleman, Jan-Pieter Teunisse, Els Borgesius, Bianca Toeps en Martine Delfos.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor levensloopbegeleiders, deelnemers aan de pilot en hun naasten. Het doel van deze themabijeenkomsten is enerzijds de levensloopbegeleiders extra kennis en inspiratie te bieden over specifieke domeinen of doelgroepen, die misschien niet voor iedereen relevant zijn. Anderzijds bieden ze levensloopbegeleiders, deelnemers en naasten de gelegenheid elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen.

Levensloopbegeleider Ellen Diemers vond de themabijeenkomst waar Vera Helleman haar verhaal kwam doen heel inspirerend:

Ik vind het fijn om allerlei invalshoeken te horen, zodat ik mijn eigen visie op autisme kan ontwikkelen. Ik merk dat er een omslag aan het komen is in hoe wij als maatschappij naar autisme kijken. Dat geeft mij meer vertrouwen om aan de slag te gaan met mijn deelnemer. 

 

Verslagen van de themabijeenkomsten

Autisme en vrouwen met Els Borgesius en Bianca Toeps

Afbeelding
Els Borgesius

Regelmatig organiseert Vanuit autisme bekeken themabijeenkomsten voor de deelnemers, hun naasten en hun levensloopbegeleiders binnen de pilot Levensloopbegeleiding. In de tweede themabijeenkomst deelden gastsprekers Els Borgesius en Bianca Toeps hun kennis en ervaringen rondom het thema ‘autisme en vrouwen’. De bijeenkomst vond online plaats en werd geleid door procesbegeleider Kim Scheerder. Maar liefst 60 mensen luisterden naar het verhaal van Els en Bianca.

Jan-Pieter Teunisse: van participatie naar betekenisvol leven

Afbeelding
Jan-Pieter Teunisse

Woensdag 10 juni was de derde themabijeenkomst, georganiseerd voor de deelnemers van de pilot Levensloopbegeleiding, hun naasten en de levensloopbegeleiders. De bijeenkomst werd georganiseerd door Vanuit autisme bekeken. Jan-Pieter Teunisse, neuropsycholoog en lector Levensloopbegeleiding, nam ons mee in het thema: ‘van participatie naar betekenisvol leven’.

Themabijeenkomst met Judith Visser: “Leven in het ooit”

Afbeelding
Judith Visser

Op 9 juni organiseerde VAB een online themabijeenkomst voor de deelnemers en levensloopbegeleiders binnen de pilot. Gastspreker Judith Visser deelde op een eerlijke en humoristische manier ervaringen uit haar schooltijd en volwassen leven. Na afloop was er de gelegenheid voor het publiek om vragen te stellen. Er waren 45 mensen aanwezig. De bijeenkomst werd geleid door Willem Gunzeln en Frederique van der Laan.

Themabijeenkomst netwerkversterking

Afbeelding
Netwerk

Een (zorg)netwerk kan mogelijkheden creëren, maar kan soms juist ook belemmerend zijn. Hoe kun je als levensloopbegeleider je deelnemer ondersteunen in het versterken van zijn of haar netwerk? En welke rol speel je zelf in dit (zorg)netwerk? Met deze vragen zette gastspreker Jan-Pieter Teunisse de aanwezigen bij de themabijeenkomst voor deelnemers en levensloopbegeleiders van de pilot flink aan het nadenken. Jan-Pieter is neuropsycholoog bij het lectoraat Volwaardig leven met autisme aan de HAN, en sprak eerder tijdens de themabijeenkomst ‘Van participatie naar betekenisvol leven’.

Themabijeenkomst: autisme, context en het voorspellende brein

Afbeelding
Peter Vermeulen

Een aantal keer per jaar organiseert Vanuit autisme bekeken een themabijeenkomst voor levensloopbegeleiders, deelnemers en naasten uit de pilot Levensloopbegeleiding VAB. Tijdens deze bijeenkomsten vertelt een gastspreker meer over een aan autisme gerelateerd onderwerp. Op 17 november was pedagoog Peter Vermeulen te gast. Hij vertelde alles over het voorspellende brein.

Themabijeenkomst autisme en seksualiteit met Welmoed Visser-Korevaar

Afbeelding
Welmoed Visser-Korevaar

Regelmatig organiseert Vanuit autisme bekeken themabijeenkomsten voor de deelnemers, hun naasten en hun levensloopbegeleiders binnen de pilot Levensloopbegeleiding. De meest recente bijeenkomst had als thema ‘autisme en seksualiteit’. Als orthopedagoog en seksuoloog vertelde Welmoed Visser-Korevaar onder andere over haar ervaringen met autisme binnen haar eigen praktijk.

Themabijeenkomst autisme en de kracht van muziek met Mathieu Pater

Afbeelding
Mathieu Pater

Regelmatig organiseert Vanuit autisme bekeken themabijeenkomsten voor de deelnemers, hun naasten en hun levensloopbegeleiders binnen de pilot Levensloopbegeleiding. De meest recente bijeenkomst had als thema ‘autisme en muziek’. Mathieu Pater werkt bij stichting Papageno en is gepromoveerd op dit onderwerp. Over de uitkomsten van het promotie-onderzoek van Mathieu is meer te lezen in het boek ‘De kracht van muziek’, dat hij samen met Aaltje van Zweden schreef.

Themabijeenkomst hooggevoeligheid en autisme met Hans Lemmens

Afbeelding
Hans Lemmens

Regelmatig organiseert Vanuit autisme bekeken themabijeenkomsten voor de deelnemers, hun naasten en hun levensloopbegeleiders binnen de pilot Levensloopbegeleiding. De bijeenkomst van mei had als thema ‘hooggevoeligheid en autisme’. De spreker, Hans Lemmens, is zelf hoogsensitief en deed ervaringen op met autistische kinderen binnen de ggz en als groepsleider. Hij schreef het boek Het elastiek tussen lichaam en ziel, over het grijze gebied tussen hooggevoeligheid en autisme.