Hans Sureveen

Profile picture for user Hans Sureveen
Verkenner pilot Levensloopbegeleiding VAB
Wat doe ik voor VAB
Verkennen hoe Levensloopbegeleiding VAB in de toekomst geborgd kan worden door het draagvlak daarvoor bij gemeenten en zorgkantoren te onderzoeken.
Waar kun je me voor benaderen
Alles wat met de toekomst van onze Levensloopbegeleiding VAB te maken heeft en de stand van zaken van onze verkenning.
Presteren met passie voor diegenen die niet vanzelfsprekend een sterke positie in onze maatschappij innemen.