Mijn partner heeft autisme

Heeft je partner autisme, en jij zelf niet? Autisme kan invloed hebben op je relatie. Veel mensen met autisme hebben veel meegemaakt, zowel voor als na de diagnose. Je bent als partner waarschijnlijk een belangrijke steunpilaar in je relatie en/of gezin en je kunt veel betekenen voor elkaar.

De zichtbaarheid van autisme varieert

Ieder mens met autisme is anders. Hoe zichtbaar het autisme is varieert vaak per levensfase, locatie (thuis minder dan op het werk, of andersom) of zelfs gedurende de dag. 

Overgangsfasen in het leven

Soms wordt autisme bij iemand pas zichtbaar in een nieuwe levensfase. Bijvoorbeeld bij het aangaan van een relatie, als jullie gaan samenwonen of wanneer er een kind geboren wordt. Op die momenten kan je partner kwetsbaarder zijn.

Specifieke eigenschappen

Autisme is bij iedereen weer anders. Toch komen bepaalde behoeften heel regelmatig voor bij mensen met autisme. Bijvoorbeeld regelmatig alleen willen zijn, een rustige plek nodig hebben, time outs nemen, direct (soms confronterend) communiceren.  

Ontwikkeling van jullie relatie

Als jullie kunnen herkennen en erkennen dat jullie verschillend denken, kan er ook ruimte komen voor persoonlijke ontwikkeling en voor ontwikkeling van de relatie. Daarbij is belangrijk dat jullie elkaar (opnieuw) willen en durven ontdekken. Het snappen dat autisme de reden is voor eventuele misverstanden, kan ruimte geven om je in te zetten voor ontwikkeling, eventueel met hulp van een therapeut die ervaring heeft met ontwikkelingsgericht kijken naar autisme. 

Verwachtingen

Als (een van) jullie het autisme nog niet accepteert, bestaat het risico dat er op bepaalde momenten teveel en soms ook te weinig wordt verwacht. Dat geeft stress en kan druk leggen op de relatie. Wanneer jullie je beiden realiseren dat jullie verschillend denken, kunnen jullie meer rekening houden met elkaars eigenaardigheden. Steeds geldt dat het van beide kanten moet komen. 

Wat kun je doen?

  • Verdiep je in wat autisme voor je partner betekent. Er bestaan over autisme veel misverstanden, wat kan leiden tot een verkeerd beeld. 
  • Iedere persoon met autisme is anders. Ga met een open en gelijkwaardige houding het gesprek aan en vraag naar zijn of haar wensen en behoeften.
  • Zorg ook goed voor jezelf. Ken je eigen wensen en behoeften en geef hier invulling aan.
  • Neem geen overhaaste beslissingen. Ieder mens kan zich ontwikkelen, in zijn eigen volgorde en tempo. Dat geldt zowel voor je partner als voor jezelf. 
  • Maak zo nodig heldere afspraken over praktische zaken. Wie doet wat en wanneer. 
  • Probeer druk en stress in de relatie te voorkomen en te zorgen voor rust en ontspanning. Vanuit die ontspanning ontstaat ruimte voor ontwikkeling.
  • In een relatie is er vaak één die de koers uitstippelt en beslissingen neemt. Of iemand die de sociale contacten onderhoudt. Dat is niet anders in een relatie waarbij een partner autisme heeft. Kies de rollen in situaties die het beste bij de persoon passen. Praat hierover met elkaar.
  • Zorg dat je herkent op welke manier jouw partner genegenheid toont. Soms is dat namelijk in een andere vorm dan jij verwacht.