Regenboog aan mentale leeftijden in één persoon

Psycholoog Martine Delfos noemt de andere ontwikkelingsvolgorde bij mensen met autisme: Mental Age Spectrum within 1 Person (MAS1P). Het kind of de volwassene laat door de dag heen gedrag zien dat de omgeving verwacht op verschillende andere leeftijden, zowel jonger als ouder. 

Voorbeeld

Een voorbeeld is een kind met autisme van 8 jaar dat:

  • speelt zoals kinderen van 3 jaar;
  • zich beweegt als kinderen van 8 jaar;
  • kan rekenen als kinderen van 12 jaar. 

Onverwacht gedrag bij autisme

Bij onverwacht gedrag helpt het om te proberen te ontdekken met welke ontwikkelstap een kind bezig is. Het gedrag is daar vaak een uiting van. Onverwacht gedrag blijkt vaak gedrag te zijn dat we heel normaal vinden bij kinderen of jongeren van een andere leeftijd.

Ontwikkelregenboog

Hieronder staat een ontwikkelregenboog van een 8-jarig kind met veel diversiteit op een aantal ontwikkelgebieden. Aansluiten op waar iemand is in zijn of haar ontwikkeling is cruciaal om zo onder- en overvraging te voorkomen.

Regenboogmodel foto