Uniek groeitraject voor ouders: ‘waarborgen eigenheid van het kind’

Mensen met autisme geven regelmatig aan dat zij zich niet voldoende gezien en gehoord voelen, en dat zij veel druk voelen om zich aan te passen aan de normen van anderen. Hoe (h)erken je de eigenheid van iemand met autisme? In het traject ‘waarborgen eigenheid van het kind’ gaan we hierop in. Ouders kunnen zich aanmelden.

Groeien in aandacht

Onze samenleving is erg gericht op prestatie en gedrag. Hierdoor staat de eigen beleving van een kind met autisme onder druk. Door de focus op het ‘juiste gedrag’ ontstaat veel druk om dat gedrag te vormen of te trainen. Het risico is dat het kind niet zichzelf kan zijn of juist heftig tot uiting komt. Door de omgeving kan dit als probleemgedrag gezien worden. Maar hoe verschuif je je eigen aandacht van opvoeding naar beleving, zodat je kind als zichzelf kan opgroeien in de samenleving? Hoe kan je kind zich verhouden tot de samenleving die het lang niet altijd makkelijk maakt om jezelf te zijn?

Meld je aan voor de introductielezing!

Het traject wordt in april toegelicht in twee introductielezingen. Deelname aan een lezing is vrijblijvend, maar wel voorwaarde voor wie in aanmerking wil komen voor deelname aan het traject, dat is gericht op ouders. Eventueel op verzoek van een ouder, kan een betrokken verzorger/begeleider ook in aanmerking komen voor deelname.

Het traject is kleinschalig (2 groepen van 6 deelnemers), en duurt ongeveer anderhalf jaar. Iedere groep volgt 15 lesdagen (ongeveer 1 per maand), waarvan 11 fysiek en 4 online. Daarnaast werken deelnemers mee aan een kwalitatief onderzoek en is er ruimte voor individuele afstemming/uitwisseling tussen de bijeenkomsten door.

 Laat op dit formulier je gegevens achter

Achtergrond

Het project is mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS in het kader van 10 jaar VAB. Er wordt ingegaan op hoe je kind als zichzelf kan opgroeien in de samenleving, zonder zich af te sluiten van bijvoorbeeld zorg en onderwijs. Het traject is gebaseerd op de inzichten van het socio-cognitieve leermodel, zoals beschreven in het rapport ‘Maatschappelijk perspectief bekeken’. Aan de grondleggers is gevraagd om de inzichten te vertalen naar dit traject, zodat het door ouders in de praktijk toegepast kan worden.