VAB traint nu ook inclusie-ambassadeurs!

Vanaf nu biedt VAB trainingen aan tot inclusie-ambassadeur en complete trajecten om een  inclusie-ambassade voor medewerkers op te zetten binnen een grote organisatie. 

Stichting Vanuit autisme bekeken heeft al 10 jaar ervaring met het trainen van zogenoemde autisme-ambassadeurs. Sinds 2014 zijn bij ongeveer 60 grote werkgevers meer dan 120 autisme-ambassadeurs opgeleid. Medewerkers van (over het algemeen) grote organisaties, waaronder Belastingdienst, Defensie, onderwijsinstellingen en gemeenten, volgen deze trainingen om ambassadeur te worden op hun eigen werk. Daarbij zetten zij hun ervaringen en zelfinzichten in om bij te dragen aan een meer inclusieve werkomgeving voor iedereen.

Ervaring met neurodivergentie, fysieke beperking of de ggz

Na het jarenlang trainen van autisme-ambassadeurs, biedt VAB nu ook trainingen aan om inclusie-ambassadeur te worden. De trainingen zijn bedoeld voor medewerkers met een vorm van neurodivergentie (bijvoorbeeld hoogbegaafdheid of ADHD), niet-aangeboren hersenletsel, een fysieke beperking en/of ervaring met de ggz. De inclusie-ambassadeur kan deze ervaring inzetten voor meer herkenning en erkenning van verschillen tussen mensen op de werkvloer.

Hoe zet je jezelf en een ander in zijn/haar kracht? Hoe ver ben je in je eigen proces? Het zijn onderwerpen die je tegenkomt in de training; ik kan het iedereen aanraden.

-Laura Morsink-Carson, inclusie-ambassadeur bij DNB

Wat doet een inclusie-ambassadeur? 

"De kern van een ambassadeurschap is dat iemand met ervaringskennis zelf in actie komt binnen de eigen organisatie. Met als doel dat er meer wederzijds begrip en inclusie op de werkvloer ontstaat”, vertelt Thijs van der Rol, trainer en coördinator. ‘’Dat kan de ambassadeur doen op een manier waarbij diegene zich prettig voelt. Het is wel van belang dat je je persoonlijke ervaring, bijvoorbeeld met hoogbegaafdheid, autisme of ADHD, deelt op de werkvloer. Ambassadeurs zetten die openheid in om alle collega’s te bereiken. Daarom past het goed om deze training ook te organiseren voor mensen met andere ervaringen dan autisme.’’

Training inclusie-ambassadeurs werkt 

VAB heeft in de praktijk ondervonden dat de training voor inclusie-ambassadeurs goed werkt. Zo zat er de afgelopen jaren al geregeld een inclusie-ambassadeur in de autisme-ambassadeurstraining. En in 2023 is een eerste complete training tot inclusie-ambassadeur bij De Nederlandsche Bank (DNB) gegeven. ‘’Dat was één grote bevestiging dat het geen probleem is om in een trainingsgroep deelnemers te hebben met verschillende ervaringen: van neurodivergentie tot een fysieke beperking. De variatie had juist een grote meerwaarde. Ondanks het verschil in achtergronden waren er veel gemeenschappelijke thema’s zoals: grenzen aangeven, uitsluiting, eenzaamheid, belastbaarheid of overprikkeling. Het helpt je als deelnemer om je te realiseren dat je niet één groep vertegenwoordigt maar iets breders: inclusie. Bovendien wordt jouw eigen verhaal sterker wanneer je ook voorbeelden kunt geven van ambassadeurs met een andere achtergrond, die wel tegen iets vergelijkbaars aanlopen.’’

Ik heb geleerd dat verschillende achtergronden kunnen leiden tot dezelfde beperkingen op de werkvloer. Het is daarom belangrijk om ervaringen met elkaar te delen.

-    Martine Borsje, inclusie-ambassadeur bij DNB


Aanbod voor individuele medewerkers en organisaties 

Naast het aanbod voor individuele medewerkers biedt VAB ook trajecten aan grote organisaties om een inclusie-ambassade te starten, vertelt Thijs. ‘’Een inclusie-ambassade is een netwerk van ambassadeurs binnen één werkgever. Door in één keer een groep van bijvoorbeeld 10 (inclusie-)ambassadeurs op te leiden, heb je een prachtige start van een diversiteitsnetwerk. Je hebt dan meteen getrainde, ervaringsdeskundige vertegenwoordigers vanuit het eigen netwerk, die verschillende doelgroepen aanspreken. VAB heeft hier in 2020 een methodiek voor ontwikkeld: ‘Inclusief Werken met Ambassadeurs’. Hiermee begeleiden de ervaringsdeskundigen van VAB, werkgevers van begin tot eind bij het opzetten van een ambassade.”

Aanmelden voor training in september 2024 

Vanaf nu kunnen individuele medewerkers, zowel met autisme als met een andere ervaring, die ambassadeur willen worden zich aanmelden voor de open-inschrijftraining.  In september 2024 start een training tot autisme-ambassadeur en een training tot inclusie-ambassadeur.

De training van VAB geeft je het gereedschap om je persoonlijke ervaring effectief te delen en bereidt je voor om een change agent te worden, op jouw eigen manier.

-Lennaert, inclusie-ambassadeur bij ING


Meer weten over interne trainingen en begeleiding bij het starten of uitbouwen van een inclusie-ambassade? Neem contact op. Zelf ambassadeur worden? Lees meer op de pagina over de training.