Inclusief Werken Met Ambassadeurs

Een écht inclusieve werkgever worden? Inclusief Werken Met Ambassadeurs maakt het waar!

Wil jij een inclusieve werkomgeving in jouw organisatie? Vanuit autisme bekeken (VAB) ontwikkelde de methodiek Inclusief Werken Met Ambassadeurs om (middel)grote organisatie te helpen bij het opzetten van een eigen autisme ambassade. Een netwerk van medewerkers met autisme die psychische kwetsbaarheid bespreekbaar maken op de werkvloer. Het resultaat: meer begrip voor elkaar en een betere werksfeer.

Inclusiviteit op de werkvloer

In elke (middel)grote organisatie in Nederland werken mensen met autisme*. Soms is het bekend dat een medewerker autisme heeft, maar vaak ook niet. Medewerkers spannen zich in om dit te verbergen, te omzeilen of te compenseren. Wat kan leiden tot overspannenheid, burn-out of depressie. Organisaties die hun medewerkers de ruimte bieden om open te zijn over hun psychische kwetsbaarheid, helpen hen om zo goed en prettig mogelijk te functioneren. Zo ontstaat er een werkomgeving waarin iedereen kan uitblinken.

Wat doet een autisme ambassadeur?

Autisme ambassadeurs zijn medewerkers met autisme die binnen hun baan enkele uren per week een ambassadeursrol vervullen. Zij zetten zich in om psychische kwetsbaarheid op de werkvloer bespreekbaar te maken. Door hun openheid en door het inzetten van hun eigen ervaringen:

  • bieden zij collega’s met autisme een luisterend oor;
  • helpen zij leidinggevenden de samenwerking met collega’s met autisme verbeteren;
  • delen zij hun kennis over psychische kwetsbaarheid op het werk door workshops en één op één gesprekken;
  • denken zij mee in oplossingen binnen het diversiteitsbeleid.

Voordelen van een autisme ambassade

Het grootste voordeel van ambassadeurs in je organisatie, is de kracht van ervaringsdeskundigheid. Medewerkers met autisme (of een andere vorm van psychische diversiteit, zoals ADHD of depressie) laten zien wat nodig is om te ontwikkelen naar een echt inclusieve organisatie. Een inclusieve organisatie benut elk talent, verlaagt kans op ziekteverzuim en uitval, én maakt je bedrijf aantrekkelijk voor nieuwe medewerkers.

Methodiek Inclusief Werken Met Ambassadeurs

VAB heeft ruime ervaring met het opleiden van autisme ambassadeurs bij verschillende bedrijven. Zo zijn er al autisme ambassadeurs bij Shell, ABN AMRO, de Belastingdienst en het Ministerie van Defensie. Grote organisaties zoals ASML, de Politie en Parnassia Groep hebben recentelijk met hulp van VAB autisme ambassades opgericht. Op basis daarvan is de methodiek ontwikkeld: Inclusief Werken Met Ambassadeurs. Deze is vanaf nu vrij beschikbaar op www.iwma.nl.

Ben je geïnteresseerd in een meer inclusieve organisatie waarin ook aandacht is voor psychische diversiteit? Neem dan contact op via: info@iwma.nl. We vertellen graag hoe jij de methodiek kunt inzetten en wat daarvoor nodig is. Of bekijk onze website: www.iwma.nl.

Bekijk ook de factsheet.

* Volgens internationaal prevalentieonderzoek heeft circa 1 op de 100 mensen autisme. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat het aantal diagnoses bij kinderen mogelijk nog een stuk hoger (circa 1 op 40) ligt. Dit kan een indicatie zijn dat autisme ook bij volwassenen veel vaker voorkomt dan 1 op 100. Veel volwassenen voldoen mogelijk wel aan de classificatiecriteria voor autisme, maar hebben geen diagnostisch onderzoek naar autisme ondergaan.