Inclusief Werken Met Ambassadeurs

Wil jij een inclusieve werkomgeving in jouw organisatie? Vanuit autisme bekeken (VAB) ontwikkelde de methodiek Inclusief Werken Met Ambassadeurs om (middel)grote organisaties te helpen bij het opzetten van een eigen ambassade: een netwerk van ervaringsdeskundige medewerkers die psychische kwetsbaarheid bespreekbaar maken op de werkvloer. Het resultaat: meer begrip voor elkaar en een betere werksfeer.

Lees meer over de methodiek op de website www.iwma.nl

Methodiek Inclusief Werken Met Ambassadeurs

VAB heeft sinds 2014 al ervaring met het opleiden van autisme-ambassadeurs. Zo zijn er autisme-ambassadeurs bij NN, ABN AMRO, hogescholen, de Belastingdienst, het Ministerie van Defensie en bij vele andere grote werkgevers.

In 2021 heeft VAB, met subsidie van instituut Gak, deze ervaring doorontwikkeld tot de methodiek Inclusief Werken met Ambassadeurs (IWMA). Deze methodiek is gepubliceerd op de website www.iwma.nl 

Wil jouw organisatie ook een ambassadeursnetwerk opzetten? Dat kan. Je kan de methodiek zelf bekijken op de methodiekwebsite. Bij de implementatie kan VAB jouw organisatie middels een traject ondersteunen. Dit deden wij eerder voor o.a. ASML, Politie, Parnassia Groep en Defensie. 

Autisme en andere doelgroepen

Hoewel de methodiek grotendeels is gebaseerd op ervaringen met medewerkers met autisme, kan deze zeker ook van toepassing zijn op medewerkers met andere achtergronden.

Meer informatie of een offerte? Neem dan contact met ons op.