Van Thuiszitterstop naar Jongerentop?!

Een team van gedreven jongeren organiseert dit jaar een jongerentop tijdens de landelijke Actieweek Thuiszitters van 1 tot 8 juni 2019, met ondersteuning van Stichting Vanuit autisme bekeken (VAB). Op maandag 1 april vond een eerste verkennende bijeenkomst plaats bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) wat meteen ideeën en energie opleverde!

De landelijke Actieweek Thuiszitters is bedoeld om aandacht te vragen voor de problemen van kinderen en jongeren die niet (volledig) naar school kunnen gaan omdat het onderwijs (nog) niet aansluit bij hun behoeften en mogelijkheden. “Vorig jaar waren er bij de Thuiszitterstop vooral veel volwassenen en slechts enkele jongeren. Dat voelde ongemakkelijk”, zei Monique Post van VAB. “Jongeren zijn een essentieel onderdeel van de oplossing, dus moeten we juist met de jongeren om de tafel, als gelijkwaardige gesprekspartners die het meest deskundig zijn over zichzelf. Gelukkig willen ook de ministeries van OC&W en VWS de top dit jaar op een andere manier organiseren. Het is zo belangrijk dat we dit samen doen, met een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zodat geen jongere het gevoel krijgt dat zij of hij te moeilijk is voor de huidige samenleving. Dat zie en hoor ik nog te vaak.” 

Actie

In de periode voor de landelijke actieweek verzamelen de jongeren ervaringen, adviezen en goede ideeën rond thuiszitten en het voorkomen ervan. Ze maken een lijst met actiepunten die bij hen en de achterban leven. De jongeren verbinden zich aan de actiepunten die hen het meest raken. Zo krijgen die punten een gezicht en kunnen we in de werkelijkheid van de jongeren starten. “Het is de bedoeling dat jullie de inhoud en vorm helemaal zelf gaan invullen, want het gaat om jullie”, benadrukte Barbara Maaswinkel van VAB. Tijdens de jongerentop op maandag 3 juni overhandigen de jongeren deze aan de ministers Hugo de Jonge (VWS) en Arie Slob (OCW). Ze vragen professionals, zoals beleidsmedewerkers van ministeries en gemeenten, een actiepunt te adopteren en er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Daarmee wordt de jongerentop meer dan een momentopname. 

‘Uit het ministerschap zetten’

En daarom zaten er acht ervaringsdeskundige jongeren aan tafel van verschillende advies- en belangenorganisaties om over de inhoud en vorm van de jongerentop te brainstormen. Alle onderdelen van de jongerentop, waaronder de naam, een geschikte locatie en ook de vorm ervan, kwamen aan bod. De meeste jongeren zeiden het belangrijk te vinden dat de bijeenkomst een informeel karakter zou krijgen zodat ‘politiek correcte antwoorden’ zoveel mogelijk achterwege blijven: “Je moet de ministers in feite even uit hun ministerschap zetten. Dat kan met persoonlijke verhalen en een informele sfeer”, zo stelde een van de jongeren voor. Er werd druk gebrainstormd over manieren om dat te bereiken. Binnenkort vindt een tweede overleg plaats.

Zie ook