Passend onderwijs bij autisme

Scholen moeten zorgen dat leerlingen met autisme goed onderwijs kunnen volgen. Ook als daarbij extra ondersteuning nodig is.

De school moet een 'passende plek' bieden, zodat iedere leerling goed kan leren en zich prettig voelt op school. We noemen dat 'passend onderwijs'.

Ondersteuning op maat

Voor leerlingen met autisme is vaak ondersteuning op maat nodig. Autisme uit zich bij iedereen weer anders, en er zijn geen standaard oplossingen. Ruimte voor leerlingen om zich op hun eigen tempo en in hun eigen volgorde te ontwikkelen, is extra belangrijk voor leerlingen met autisme. Dat vraagt kennis over variaties in de ontwikkeling bij leerlingen.   

Vaak gaat het om kleine aanpassingen, zoals 5 minuten voor de drukte kunnen wisselen van lokaal of op een rustige plek kunnen pauzeren. Het kan ook nodig zijn om de uitleg over de lesstof aan te passen aan de manier van denken van de leerling. Of om toelichting te geven op de sociale interactie in de klas. Wat nodig is, verschilt per leerling. En, heel belangrijk: de leerling weet vaak zelf heel goed wat nodig is!

Hulpmiddelen om ondersteuning op maat te organiseren

  • De Gesprekshulp voor op school. Dit is een lijst met gespreksonderwerpen. De leerling kan op de lijst aankruisen welke dingen hij of zij herkent en wil bespreken met de leerkracht. Zo kan de leerling aangeven wat voor hem of haar zelf belangrijk is. En samen met de leerkracht zoeken naar goede oplossingen. 
     
  • De Keuzehulp onderwijs-zorg combinaties. Dit is een overzicht van allerlei vormen van ondersteuning die scholen en zorginstellingen kunnen geven. De Keuzehulp kan leerlingen, ouders en leerkrachten op ideeën brengen voor passende oplossingen.   

Begeleiding op school 

Scholen zijn verantwoordelijk voor het onderwijs-leerproces: de pedagogische en didactische ondersteuning. Scholen zijn erop ingericht om op groepsniveau les te geven.

Heeft een leerling individuele begeleiding nodig vanwege zijn of haar gedrag in de klas? Dan kan de gemeente aanvullende begeleiding vergoeden vanuit de Jeugdwet.  

Het is niet altijd duidelijk wie welke hulp financiert, de school of de gemeente.