Krijgt je kind geen passend onderwijs?

Waar kun je terecht als je het niet eens bent met het besluit over de toelating van je kind, of als er problemen zijn met de ondersteuning die je kind krijgt? Je eerste aanspreekpunt is dan altijd de school. Probeer eerst samen met de school tot een oplossing te komen. Als dat niet lukt, heb je verschillende andere mogelijkheden. 

Onderwijsconsulenten

Kom je er samen met de school niet uit, dan kun je kosteloos een beroep doen op een onderwijsconsulent. Onderwijsconsulenten zijn onafhankelijke deskundigen met veel kennis en ervaring op het gebied van onderwijs aan kinderen met speciale behoeften. Zij kunnen adviseren en bemiddelen in de fase waarin er nog geen geschil in behandeling is genomen.

Gedragswerk: betere aanpak bij leerlingen die thuis zitten

Gedragswerk is een project vanuit het ministerie van OCW voor betere samenwerking in de aanpak van leerlingen die thuiszitten of voor wie dat dreigt. Doel is dat meer leerlingen het passende onderwijs krijgen dat zij nodig hebben en waarop zij recht hebben.

De tien sparring partners van Gedragswerk werken samen met bijvoorbeeld onderwijs- en zorgprofessionals, ouders of verzorgers, gemeenten en provincies, aan oplossingen voor kinderen die tussen wal en schip (dreigen te) vallen. Gedragswerk doet dit in alle situaties waarin het hen niet lukt om in samenwerking een oplossing te realiseren voor leerlingen die thuiszitten, uitvallen, de school voortijdig verlaten, of niet het bij hen passende onderwijs krijgen.

Bezwaarprocedure of wettelijke stappen bij een besluit over toelating

Is er na het advies van de onderwijsconsulent en/of de gedragswerk-sparringpartner nog geen oplossing, dan kun je ook kiezen voor een bezwaarprocedure of wettelijke stappen.

  • Je kunt bij het schoolbestuur bezwaar aantekenen tegen een besluit over toelating van je kind. De school vraagt naar je standpunt voordat ze een beslissing neemt op je bezwaar.
  • Als je het niet eens bent met dit besluit, kun je hiertegen in beroep gaan bij de bestuursrechter (openbaar onderwijs). Of je vecht de beslissing op bezwaar aan bij de burgerlijke rechter (bijzonder onderwijs). De rechter doet een bindende uitspraak.
  • Ook kun je het geschil voorleggen aan de tijdelijke, landelijke geschillencommissie passend onderwijs. Alle scholen en samenwerkingsverbanden zijn bij deze commissie aangesloten. De commissie geeft binnen 10 weken een oordeel over het geschil.
  • Verder kun je een oordeel vragen aan het College voor de Rechten van de Mens (CVRM) als je denkt dat de school bij de toelatingsbeslissing verboden onderscheid maakt of discrimineert op grond van een handicap of chronische ziekte. De oordelen van het CVRM zijn niet bindend maar worden in de meeste gevallen wel opgevolgd. Lees meer op de website van het CVRM.

Procedure bij een geschil over het ontwikkelingsperspectief

Ben je het niet eens met het ontwikkelingsperspectief dat de school voor je kind heeft opgesteld? Dan is de school je eerste aanspreekpunt. Kom je er samen met de school niet uit, dan kun je kosteloos een beroep doen op een onderwijsconsulent. Is er na het advies van de onderwijsconsulent nog geen oplossing, dan heb je nog de volgende mogelijkheden:

  • Klacht indienen bij het schoolbestuur
  • Je geschil voorleggen aan de tijdelijke, landelijke geschillencommissie passend onderwijs. Deze commissie brengt binnen 10 weken een oordeel uit aan het schoolbestuur.
  • Naar de rechter.

Procedure bij een geschil over extra ondersteuning

Vind je dat de extra ondersteuning van de school van je kind tekortschiet, dan heb je de volgende wettelijke mogelijkheden.