Vergoeding van hulpverlening bij autisme

Autisme kan gevolgen hebben op alle gebieden van het dagelijks leven, zoals zelfzorg, wonen, ontwikkeling, school, werk, relaties enzovoort. Ondersteuning vanwege autisme kan daardoor onder alle vier de zorgwetten vallen, afhankelijk van je leeftijd, de ernst van je klachten en je hulpvraag. 

Vier zorgwetten

Nederland kent vier zorgwetten:

Wlz Wet langdurige zorg Levenslange, intensieve (24-uurs) zorg
JW Jeugdwet Hulp voor alle jeugd (tot 18 jaar) die niet onder de Wlz valt
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning Hulp om zelfstandig te wonen en mee te doen in de samenleving
Zvw Zorgverzekeringswet Psychische hulp, medische zorg, wijkverpleging

 

Onder welke zorgwet valt je hulpvraag?

Hulpverlening bij autisme voor kinderen en jongeren valt meestal onder de Jeugdwet. Volwassenen vanaf 18 jaar krijgen te maken met de Wmo voor bijvoorbeeld begeleiding en woningaanpassingen, en met de Zvw voor eventuele psychische therapie. 

Een deel van de mensen met autisme krijgt een indicatie voor Wlz-zorg. Dit kan (tot 2021) alleen als zij ook een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking hebben die toegang geeft tot de Wlz. Ook een langdurige psychiatrische behandeling met verblijf in een instelling (langer dan 3 jaar) wordt vanuit de Wlz betaald. Na afloop van die behandeling vervalt de Wlz-indicatie. 

Vanaf 2021 verandert de toegang tot de Wlz. Mensen met psychische problemen die levenslang intensieve hulp nodig hebben, kunnen dan een Wlz-indicatie krijgen. 

Meer informatie over de zorgwetten vind je op regelhulp.nl.