Autisme, hulpverlening en ontwikkeling

Autisme raakt alle aspecten van het leven, zoals de opvoeding, het onderwijs, wonen, vrije tijd en sociale contacten. Op verschillende momenten kan extra ondersteuning nodig zijn.

Er zijn vele vormen van zorg en ondersteuning voor mensen met autisme. Het is belangrijk om zorg en ondersteuning in te zetten die goed bij je past. Hieronder staan enkele aandachtspunten. 

Heb je een 'klik' met de hulpverlener?

Veel mensen met autisme benadrukken hoe belangrijk de 'klik' met de hulpverlener is. Als het niet klikt, kun je beter op zoek naar een ander.

Dat geldt ook voor kinderen met autisme: als het niet klikt, ontstaat vaak spanning en dat belemmert de ontwikkeling van je kind. 

Levensloopbegeleiding

Veel mensen met autisme hebben goede ervaringen met levensloopbegeleiding: een vaste coach of begeleider die meedenkt en hulp biedt op alle gebieden van het dagelijks leven, en die langdurig betrokken blijft. 

Weet je hulpverlener genoeg van autisme?

Naast de persoonlijke 'klik' is belangrijk welke kennis een hulpverlener heeft over autisme. Er zijn veel theorieën over wat autisme is. Sommige theorieën zijn inmiddels verouderd, maar staan nog wel in de opleidingsboeken voor hulpverleners. 

Defect of ontwikkeling?

Je visie op autisme is heel bepalend. Zie jij zelf autisme als een defect in de hersenen, of als een specifieke manier van ontwikkeling? En hoe ziet je begeleider dat? Als jullie hier (ongemerkt) verschillende ideeën over hebben, is de kans groot dat er wrijving ontstaat, of dat je weinig aan de begeleiding hebt. 

Hebben jullie hetzelfde doel?

Ook zijn er verschillende ideeën over de omgang met autisme. Wil je hulp om je te leren aanpassen aan de verwachtingen van de maatschappij? Of wil je hulp om jezelf te ontwikkelen en ondertussen jezelf te blijven in een omgeving die verwacht dat jij je juist aanpast?

Dat zijn twee heel verschillende vormen van hulpverlening. Als jouw hulpverlener (onbewust) een ander doel heeft dan jij, kan er veel spanning ontstaan. Dan is het wellicht beter om een andere hulpverlener te zoeken. 

Aandachtspunt bij jeugd: opvoeding of zorg?

Voor ouders van een kind met autisme kan het lastig zijn om te herkennen waar opvoeding ophoudt en zorg begint. Die twee zijn niet altijd te scheiden. In het onderdeel Opvoeding vind je veel informatie over keuzes in de opvoeding en mogelijkheden voor opvoedingsondersteuning. 

Aandachtspunten bij senioren

Met het ouder worden ontstaan vaak vragen over zingeving. Autisme heeft meestal een direct effect op zingevingsvraagstukken. Levensloopbegeleiding met aandacht voor zingeving kan dan zinvol zijn.

Huishouden

Daarnaast kan praktische ondersteuning in de thuissituatie nodig zijn, zoals hulp bij organiseren van het huishouden.

Medicatie

Als je medicatie gebruikt, kan hulp bij het consequent en regelmatig innemen van de medicijnen nodig zijn. Zeker als je minder goed verbanden legt en de gevolgen van je eigen handelen niet goed overziet, kan het zijn dat je de noodzaak van voorgeschreven medicatie onderschat. Of dat je het nut wel ziet, maar het niet voor elkaar krijgt om je medicijnen consequent in te nemen. Dit kan grote gevolgen hebben voor je gezondheid. 

Zorg en ondersteuning regelen

Een gevolg van autisme kan zijn dat je minder goed in staat om in te schatten of en wanneer je hulp nodig hebt, en hoe je dergelijke hulp kunnen zoeken. Als je door je leeftijd hulpbehoevend wordt, kan dat een probleem zijn. Waar mensen zonder autisme gemakkelijker zelf aan de bel trekken, bedenken ouderen met autisme dit vaak niet zelf. Het kan dan prettig zijn als iemand in de gaten houdt of alles goed gaat, of dat ondersteuning nodig is. Meestal neemt de partner, een kind, vriend of familielid deze taak op zich. Als je zo´n sociaal netwerk mist, kan ook een levensloopbegeleider deze rol op zich nemen.