Levensloopbegeleiding voor mensen met autisme

Levensloopbegeleiding is ondersteuning op alle levensgebieden, met de mogelijkheid om de intensiviteit op en af te schalen. Een persoon met autisme kiest zelf zijn levensloopbegeleider. Zo is er zeker een klik. Levensloopbegeleiding blijft, zoals het woord als zegt, beschikbaar gedurende je hele leven.

Aandacht voor de omgeving

Veel van de problemen waar mensen met autisme mee te maken kunnen krijgen, ontstaan in de communicatie met andere mensen. Levensloopbegeleiding richt zich daarom ook op (het contact met) mensen in de omgeving, zoals andere gezinsleden, leerkrachten, werkgevers en sportcoaches. 

Opschalen bij veranderingen

Autisme heb je een leven lang. De vragen waarmee je te maken krijgt, zijn in elke levensfase anders. Mensen met autisme ontwikkelen zich anders dan leeftijdsgenoten zonder autisme.

Moeite met (onverwachte) veranderingen komt regelmatig voor bij mensen met autisme. Levensloopbegeleiding kan in zo’n periode onmiddellijk opgeschaald worden, zonder dat er nieuwe indicaties nodig zijn of andere begeleiders gezocht moeten worden.

Begeleiding op verschillende leefgebieden

Vaardigheden die je ontwikkelt op het ene terrein, kun je toepassen op een ander terrein. Als je bijvoorbeeld leert om samen te spelen met teamgenoten op de sportclub, kun je die ervaring toepassen in de samenwerking met collega's. Bij mensen met autisme gaat die toepassing in verschillende leefgebieden niet altijd makkelijk. Dan kan het heel veel winst opleveren als één persoon de begeleiding geeft in die verschillende situaties. 

Naast praten, óók maatwerk organiseren

Een levensloopbegeleider is iemand die het goede gesprek voert met iemand met autisme en eventueel met mensen in zijn omgeving. Soms is er echt maatwerk nodig op school, op het werk of op de sportclub. De levensloopbegeleider heeft ook als taak dit maatwerk te organiseren. Dat betekent vaak veel overleg en regelwerk.