Autisme en vrijetijdsbesteding

Vrij tijd kan voelen als ‘lege' tijd. Tijd die niet ingevuld is, die daardoor onprettig kan voelen. Het kan dan helpen om vrijetijdsbesteding te zoeken. 

Rekening houden met je autisme 

Bij de invulling van je vrije tijd moet je rekening houden met je interesses, de hoeveelheid vrije tijd én de invloed die autisme bij jou heeft. Als je een vrijetijdsbesteding zoekt, kun je de antwoorden op deze vragen mee laten wegen:

 • Hoe prikkelarm moet de omgeving zijn?
 • Waar ben je goed in?
 • Kun je zelf stoppen met een activiteit of heb je een tijdsbegrenzing nodig?
 • Wil je iets alleen doen, of liever met iemand samen?
 • Hoeveel rust heb je nodig na de activiteit en kun je dat inplannen?
 • Bij groepsactiiviteiten: kun je voldoen aan de afspraken?

Autisme kan sterke interesses met zich meebrengen

Heb je (al dan niet door je autisme) een sterke speciale interesse, een sterke passie? Dat kan een mooie invulling van je vrije tijd vormen. In een club waar mensen met diezelfde passie samenkomen, kan je autisme juist een voordeel zijn. Bijvoorbeeld als je eindeloos kunt vertellen over je passie. Binnen zo'n club kan dat erg gewaardeerd worden.  

Autisme kan een sterke focus met zich meebrengen 

Door je autisme is er een risico dat je helemaal opgaat in je hobby. Een hobby kan dan bijna dwangmatig worden. Dat hoeft niet erg te zijn. Maar als je hobby een belemmering gaat vormen voor jezelf of voor mensen in je omgeving, is het verstandig er iets aan te doen.

Je moet daarvoor achterhalen waarom de hobby uit de hand loopt.

 • Heb je door je autisme moeite om te stoppen met je bezigheid? Dan kun je daar hulp bij vragen. 
 • Is je hobby je houvast omdat er veel onrust is in je leven? Dan kun je beter proberen de onrust te verminderen. Stoppen met een hobby die je houvast geeft, kan andere problemen vergroten. 

Autisme kan invloed hebben op het vinden van vrijetijdsbesteding

Activiteiten ondernemen in je vrije tijd vereist vaardigheden als:

 • Kiezen: wat wil je doen.
 • Tijd indelen: plannen op welke momenten je wat gaat doen.
 • Beginnen: mensen met autisme hebben soms moeite om te starten met een activiteit. 
 • Stoppen: als je heel erg gefascineerd bent door een bepaalde hobby, dan kan het moeilijk zijn om daarmee te stoppen. Gamen en knutselen kunnen bijvoorbeeld heel verslavend zijn. 
 • Flexibiliteit: bijvoorbeeld omgaan met een onverwachte gebeurtenis, waardoor je niet kunt doen wat je van plan was. 
 • Organiseren: bijvoorbeeld contact opnemen met een sportclub, ervoor zorgen dat je het juiste materiaal en de goede kleding hebt, dat je weet hoe je er naar de sportclub kunt reizen.
 • Inzicht in de kosten van een hobby en je beschikbare budget om die hobby te kunnen beoefenen: uitzoeken wat je daarvoor nodig hebt aan materiaal, wat dat kost, en welk budget je daarvoor hebt.

Als je moeite hebt met een of meer van deze vaardigheden, kun je hierbij hulp vragen, bijvoorbeeld van een levensloopbegeleider.