Hulp bij de opvoeding

Het opvoeden van een kind met autisme kan veel van je vragen. Je kunt je afvragen of je alles zelf wilt doen, of dat je hulp wilt inschakelen. 

Keuzen maken

Er zijn vele vormen van ondersteuning mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Een opvoeddeskundige komt bij je thuis om mee te kijken hoe je met je kind omgaat, en om advies te geven.
  • Een training waarin jij als ouder leert om anders met je kind te communiceren.
  • Een therapie voor je kind zelf, bijvoorbeeld om sociale vaardigheden te leren.
  • Als ouder leren hoe je je kind meer structuur kunt bieden, of juist om de aandacht van je kind te volgen.  
  • Je kind kan ook een tijdje in een instelling wonen, als dat noodzakelijk is.

Om een goede keuze te maken is het verstandig om helder te hebben welke rol je zelf wilt spelen. Oftewel: hoeveel regie wil je houden in de opvoeding van je kind? 

Regie over de opvoeding

Grofweg heb je twee keuzes:

  1. Je houdt als ouder volledig de regie over wat je doet. Je kunt anderen inschakelen om je te helpen, maar dat gebeurt volgens jouw richtlijnen.
  2. Je laat een deskundige de regie voeren. De professional bedenkt welke opvoedingsaanpak of therapie goed is voor jouw kind, en overlegt daarover met jou. Welke rol je vervolgens zelf hebt in de opvoeding, is afhankelijk van de gekozen aanpak. 

Overwegingen bij de keuze

Welke keuze je maakt hangt vaak af van je eigen voorkeur, maar zeker ook van je omstandigheden:

  • Heb je voldoende tijd en energie om zelf regie te voeren?
  • Kan je gezin het aan?
  • Past het bij je woonsituatie?

Het allerbelangrijkst is dat jij als ouder ontspannen bent. Zorg dus niet alleen goed voor je kind, maar zeker ook voor jezelf. Schakel zo nodig hulp in om jezelf af en toe vrij te roosteren.

Als eigen regie je niet aanspreekt of als het in de praktijk te zwaar blijkt: kies dan (alsnog) voor een deskundige die het uitzoekwerk van je overneemt en die jou daarbij betrekt.

Vergoeding van ondersteuning

Heb je vragen over de vergoeding van opvoedondersteuning? Kijk dan bij Vergoeding van hulpverlening.

Keuzehulp opvoeding en zorg

In de Keuzehulp opvoeding en zorg kun je aangeven hoe je de zorg en ondersteuning wilt organiseren: onder regie van een professional, of onder eigen regie. Vervolgens krijg je een overzicht van zorgaanbieders en/of opvoedmethoden en therapie├źn.