Je kind krijgt de diagnose autisme... en nu?

"Ik was opgelucht toen de diagnose kwam. Nee, het ligt niet aan mij, en niet aan de opvoeding."

De diagnose krijgen

Voor veel ouders komt de diagnose na een lange periode van onzekerheid. De diagnose autisme is moeilijk te stellen, waardoor het vaak lang duurt. Net na de diagnose is er vaak tijd nodig om het nieuws te verwerken. Je gaat nadenken over de manier waarop je met het autisme van je kind zult omgaan. 

Vaak is de diagnose een bevestiging: 'De puzzelstukjes vielen op hun plek'. De diagnose kan opluchting geven: 'Het is niet mijn schuld' en fijn om te weten wat er aan de hand is. Maar ook gevoelens van verwarring, verdriet en zorgen over de toekomst. Sommige ouders vinden het lastig om hun eerdere toekomstbeeld los te laten. 

Wat doen andere ouders?

Na de diagnose zoeken ouders vaak lotgenotencontact om gevoelens en ervaringen te delen. Vaak is er behoefte aan informatie: via internet, films kijken, boeken lezen enzovoort. Veel ouders vertellen dat het hen hielp om deze gevoelens te delen met andere ouders van kinderen met autisme, bijvoorbeeld in speciale ouderbijeenkomsten.

Uitdagingen in de opvoeding

Een kind met autisme opvoeden kan een uitdaging zijn. Waarschijnlijk moet je je eigen leven anders vormgeven. 

Het is niet vreemd als je de uitdagingen van het autisme lastig vindt. Autisme kan effect hebben op heel veel gebieden in het leven van je kind. Je kind ontwikkelt zich niet zo als zijn leeftijdgenoten. Dat is niet verkeerd, maar vaak wel lastig. Je kind mist misschien de aansluiting bij andere kinderen. Naar school gaan, sporten en contacten met familie zijn niet altijd vanzelfsprekend. Je kunt het gedrag van je kind ook ronduit lastig vinden. Het kan dan verstandig zijn om te begrijpen wat autisme is, en zo nodig hulp te zoeken. 

Begrip voor je kind

Er zijn veel theorieën over autisme. Om te snappen welke invloed autisme bij jouw kind heeft, is je kind zelf de belangrijkste informatiebron. Goed leren kijken naar je kind en vragen stellen helpen daarbij. 

De informatie op deze website gaat uit van autisme als een andere ontwikkelingsvolgorde. Voor informatie over andere oorzaken die leiden tot de diagnose autisme, verwijzen we naar de Nederlandse Vereniging voor Autisme

Je eigen houding 

Je eigen houding heeft veel invloed op hoe je kind zich voelt en ontwikkelt. Probeer te voorkomen dat je dingen invult voor je kind. Hij kan de wereld echt heel anders ervaren. 'Invullen voor een ander' gebeurt vaak onbewust. Het kan veel spanning veroorzaken bij je kind.

Keuzes maken in de opvoeding bij autisme

Als ouder zul je keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld over de manier waarop je je kind wilt opvoeden, of je speciale therapieën wilt inzetten, hoe je omgaat met verwachtingen uit de omgeving, welke onderwijsvorm bij je kind past, of je professionele hulp wilt, of je adviezen van andere ouders wilt, enzovoort. 

De kunst is vooral: weten waar je uit kunt kiezen. Wat past bij de behoeften van je kind, maar ook bij zijn of haar kwaliteiten? Wat past bij jezelf, je gezin en je omstandigheden? Daarover vind je veel informatie op deze website.  

Ervaringen van andere ouders van een kind met autisme

Ervaringen en adviezen van andere ouders kunnen je inzicht geven en je bewust maken van de keuzes die je hebt. Verhalen van andere ouders zijn misschien herkenbaar, of maken je juist duidelijk wat je níet wilt. Contact met andere ouders van kinderen met autisme, bijvoorbeeld via oudergroepen, kan daarom heel waardevol zijn. In het rapport Een kind met autisme in het gezin: ervaringen van achter de voordeur staan uitgebreide ervaringen van gezinnen met een kind met autisme beschreven.