Kijk nu: lunchtalkshow Verborgen Intelligentie

Kinderen en jongeren met autisme die niet of nauwelijks praten, kregen levensloopbegeleiding via ons project Verborgen Intelligentie. Hoe ondersteun je deze kinderen het beste? Wat zijn de ontwikkelmogelijkheden voor deze doelgroep? In een lunchtalkshow keken we terug op het project met ouders, levensloopbegeleiders en professionals.

Deze doelgroep heeft vaak ook de diagnose verstandelijke beperking, door een lage score op de IQ-test. Deze standaardtest geeft echter vaak geen goed beeld van wat het kind daadwerkelijk begrijpt. “Het project heet Verborgen Intelligentie, omdat we feitelijk van jongeren met autisme die niet of nauwelijks spreken, helemaal niet weten hoe intelligent ze zijn”, vertelt programmaleider Willeke van den Hoek in de talkshow. Door middel van levensloopbegeleiding probeert VAB de juiste steun aan te bieden.

Band opbouwen

In de talkshow vertellen ouders en levensloopbegeleiders over contact maken met het kind. “Het is belangrijk om veel geduld op te brengen in het maken van contact, en om te luisteren naar de ouders”, vertelt vader Roy Matthijsen. Hij heeft twee zoons met autisme die niet of nauwelijks praten. Levensloopbegeleider Sander de Graaf zegt dat hij veel tijd heeft gestoken in het opbouwen van een band met deelnemer Axel. “Heel bewust had ik me de eerste paar maanden gericht op kennismaking. In deze aanpak konden we naar zijn behoefte afspreken. Omdat die ruimte er was, hebben we elkaar goed leren kennen in een paar maanden. En dan ga je ook vooruit.”

Gericht op het kind

Professionals schuiven aan om te vertellen over andere vormen van hulp gericht op het kind. Emiel van Doorn van Stichting StiBCO werkt met leerpotentieel onderzoek, dat ingaat op hoe het kind leert en wat het wil en kan leren. “We kijken bijvoorbeeld of het kind analogisch kan denken. En of wij tijdens het proces een advies mogen geven. Lukt het dan? We zien vaak ongelofelijke groei bij kinderen. En nog belangrijker, het kind heeft zicht op zijn eigen kunnen”, vertelt hij.

Docent pedagogische wetenschappen Maartje Radstaake vertelt over ondersteunde communicatie, zoals de inzet van pictogrammen of spraakcomputers. Ouders en levensloopbegeleiders vullen de professionals aan met hun ervaringen.

Benieuwd geworden? Kijk de lunchtalkshow nu terug:

Project Verborgen intelligentie: “We zijn bereid onze nek uit te steken voor deze doelgroep”

Afbeelding
Marjan met haar deelneemster

Sommige kinderen met autisme spreken niet of nauwelijks. Wat hebben zij nodig om zich op hun eigen manier te kunnen ontwikkelen? Wat kan levensloopbegeleiding voor deze doelgroep betekenen? Het zijn vragen die we onderzoeken in het project Verborgen intelligentie. In deze pilot bieden we vanuit Vanuit autisme bekeken (VAB) een jaar lang levensloopbegeleiding aan vijf kinderen en jongeren uit deze doelgroep. Daarbij zetten we de behoefte van het kind en zijn of haar directe omgeving centraal.