Ontwikkelingsgericht opvoeden

Met 'ontwikkelingsgericht opvoeden' bedoelen we hier dat ouders bewust de ontwikkeling van hun kind mogelijk maken. De informatie hieronder sluit aan bij de visie op autisme als ontwikkeling in eigen tempo en volgorde. 

Zie hiervoor: Autisme als ontwikkeling in eigen tempo en volgorde

Ontwikkelingsleeftijden herkennen

Ontwikkelingsgericht opvoeden is niet simpel. Het is een hele puzzel. Je moet steeds uitzoeken welke ontwikkelingsleeftijd je kind heeft een specifiek gebied. Dit kan veel van je gezin vragen. Tegelijkertijd zien ouders die dit doen vaak een mooie vooruitgang bij hun kind.

"Na de diagnose moet je het autisme van je kind leren kennen. Is bij iedereen weer anders."

Overvraging voorkomen

Een kind met autisme wordt vaak overvraagd: het wordt geacht iets te kunnen wat het nog niet kan. Bijvoorbeeld spelen met een klasgenootje. In het beste geval doet het kind dan zo’n beetje wat je hem gevraagd hebt. Het ziet er dan vaak mechanisch uit, niet doorleefd. Je kind kan zich echter ook verzetten, bijvoorbeeld door te schoppen, slaan, weglopen of te schelden. Dit gedrag kan erop duiden dat je kind overvraagd is.

Bij ontwikkelingsgericht opvoeden voorkom je overvraging omdat je steeds aansluit bij de ontwikkeling van je kind. 

De ontwikkeling accepteren

Ontwikkelingsgericht opvoeden vraagt veel van jou als ouder. Je moet het idee loslaten dat je kind zo snel mogelijk 'normaal' moet worden, net zo als zijn leeftijdsgenoten. Maar hij is al normaal, vanuit zijn eigen ontwikkeling gezien. En hij zal niet op zijn leeftijdsgenoten gaan lijken. Als je dit afkeurt en hem steeds bijstuurt, of als je je enorme zorgen maakt over later, zal je kind dat voelen en kunnen gaan denken dat hij mislukt is.

Ontwikkelingsgericht opvoeden vraagt dat jij gelooft in je kind en het onvoorwaardelijk lief hebt. Vanuit zo’n accepterende relatie kun je jouw kind goed begrijpen en helpen met uitdagende  ontwikkelingsstappen. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld een speciale training volgen.