Talkshow 10 jaar VAB: ‘maatwerk voor mensen met autisme’

Al 10 jaar zet VAB zich in om mensen met autisme meer ruimte te bieden om zichzelf te zijn, zich te ontwikkelen en deel te nemen aan de samenleving. Hoe bied je maatwerk aan mensen met autisme? En vooral: hoe doe je dat als gemeente, leerkracht, hulpverlener of ouder? In de online TheeTalkshow op 29 maart keken we terug op de start van stichting Vanuit autisme bekeken.

“Eerder was de blik op autisme: dat is een defect, daar is niks meer aan te doen”, vertelt Aline Molenaar (initiator en directeur Per Saldo). “Maar mensen met autisme willen zich ontwikkelen en kunnen dat ook, als je het maar op de juiste manier aanpakt. Die nieuwe manier van kijken wilde ik verspreiden.”

Ook de eerste voorzitster, Merel van Vroonhoven, voormalig topbestuurder in het bedrijfsleven en tegenwoordig juf, vertelt waarom zij meehielp aan de opzet: “Mensen zijn geneigd om te denken dat iemand is zoals die is, alsof er geen ontwikkelmogelijkheden zijn. Zeker bij mensen met autisme. Voor mij zat de uitdaging in van het stigma afkomen.”

Openheid over autisme

“Omdat autisme iets is wat in alle levensaspecten aan de orde kan zijn, hebben we projecten op allerlei gebieden: van ondersteuning in het onderwijs en de zorg tot op het werk", vult programmaleider Willeke van den Hoek aan. In de talkshow komen ervaringsdeskundigen aan het woord. Zo geeft Dieuwertje Bleijenberg uitleg over haar rol als autisme ambassadeur: “Tijdens de opleiding leer je zelf de functie in te richten. Het kan zijn dat je presentaties geeft over autisme of dat je collega's met autisme bij elkaar brengt om met elkaar te sparren. Het doel is dat je meer openheid over autisme creëert binnen een organisatie.”

Contact maken

Daarnaast vertelt Martin Schravesande van de Thuiszittersklas meer over een nieuw project van VAB om de afstemming tussen leerlingen met autisme en hun omgeving op school te verbeteren: “Als iemand het niet goed doet in het systeem, dan moet je contact maken.” Ook komt Wil Evers, beleidsmedewerker van de gemeente Deurne, aan het woord. Deurne wil binnenkort starten met Levensloopbegeleiding VAB: “Een gemeente zou veel meer naar de mens zelf moeten kijken, in plaats van als cliënt of patiënt. Je moet de inwoner een-op-een serieus nemen.”

Nieuwsgierig hoe je maatwerk in jouw gemeente, op school, je eigen werk en leven in kan zetten? Kijk de talkshow terug:

Autisme in het voortgezet onderwijs: afstemmen kunnen we leren!

Afbeelding
kinderen op school

In schooljaar ’23 – ’24 voert VAB het project ‘Maatwerk in Contact’ uit voor betere afstemming tussen leerlingen met autisme en hun school. We willen zowel leerlingen als leraren helpen in de afstemming over wat nodig is en wat de school kan bieden. Zulke afstemming zorgt voor inclusie, verbetert het pedagogisch klimaat en helpt uitstroom naar het speciaal onderwijs beperken.