Autisme in het voortgezet onderwijs: afstemmen kunnen we leren!

In schooljaar ’23 – ’24 voert VAB het project ‘Maatwerk in Contact’ uit voor betere afstemming tussen leerlingen met autisme en hun school. We willen zowel leerlingen als leraren helpen in de afstemming over wat nodig is en wat de school kan bieden. Zulke afstemming zorgt voor inclusie, verbetert het pedagogisch klimaat en helpt uitstroom naar het speciaal onderwijs beperken.

Afbeelding
kinderen op school

Wie kan er meedoen?

We zoeken vier VO-scholen met elk twee leerlingen met autisme die een schooljaar lang willen oefenen met maatwerk in contact. De leerling en zijn of haar mentor krijgen bij hun onderlinge gesprekken begeleiding van een medewerker van VAB met ervaring en kennis op het gebied van onderwijs en autisme.

Hoe ziet die ‘afstemming’ eruit?

Het begint met nieuwsgierige vragen stellen en naar elkaar luisteren. Vervolgens worden afspraken over wat de leerling nodig heeft vastgelegd, maar worden ook de grenzen van het maatwerk eerlijk en duidelijk besproken. In de loop van het jaar volgen we hoe het gaat met de afspraken en de contactvolle afstemming. Tegen het einde van het schooljaar sluit het project af met een brede bijeenkomst, waarbij teruggeblikt wordt op wat de persoonlijke afstemming heeft opgeleverd en wat de hele school daarvan kan leren. 

Welke inzet vraagt het project van de school?

De mentoren van de twee leerlingen zullen maximaal 20 uur nodig hebben. En tegen het einde van het jaar is er ruimte nodig, op een bijeenkomst met (liefst) alle leraren, om het project af te sluiten en in de schoolorganisatie te verankeren. Er zijn voor de school geen kosten aan verbonden. Overigens zou de mentor ook zonder dit project uren kwijt zijn aan afstemming rondom de leerling met autisme, dus het gaat niet om 20 ‘extra’ uren. Tot slot vraagt het project natuurlijk de bereidheid om te leren!

Belangstelling?

Scholen met belangstelling kunnen zich melden, ook als ze nog niet weten welke leerlingen er mee kunnen doen. De projectleider neemt dan contact op met het zorgteam van de school. Leerlingen met (vermoeden van) autisme of hun ouders willen we vragen om met behulp van dit nieuwsbericht eerst bij de (toekomstige) school te peilen of deze belangstelling heeft en zich dan te melden. Als er hulp nodig is in het contact met de school dan kunnen zij zich ook rechtstreeks melden.

Neem contact op met projectleider Martin Schravesande via martin.schravesande@vanuitautismebekeken.nl

Over de projectleider

Martin Schravesande richtte een klas op voor leerlingen (veelal met autisme) die uitgevallen waren in het voortgezet onderwijs. Hij schreef daarover onder andere het boek ‘De thuiszittersklas’ (Van Gennep, 2021). Hoewel er natuurlijk ook leerlingen zijn voor wie speciaal onderwijs onvermijdelijk is, raakte Martin ervan overtuigd dat meer leerlingen met autisme in het reguliere onderwijs kunnen blijven als er tijd en ruimte is om te oefenen met warme, contactvolle en geduldige afstemming. In het project ‘Maatwerk in Contact’ wil Vanuit Autisme Bekeken laten zien dat dit inderdaad kan. Gewoon door het te doen!

Autisme en onderwijs: maatwerk is de sleutel

Afbeelding
Twee kinderen houden stapel boeken op hun hoofd

In de pilot Levensloopbegeleiding onderzoeken levensloopbegeleiders samen met hun deelnemers hoe levensloopbegeleiding in Nederland vorm zou kunnen krijgen. Samen zoeken zij hoe de deelnemer goed kan functioneren in de samenleving. De begeleiding is levensbreed, dus de levensloopbegeleiders bieden ondersteuning op verschillende gebieden. Denk bijvoorbeeld aan werk, sport, zorg en onderwijs.