Autisme bespreekbaar maken

Bijna iedereen heeft wel van autisme gehoord. Maar lang niet iedereen heeft een eerlijk en genuanceerd beeld over autisme. Er is een onuitgesproken verwachting dat iedereen zich aanpast aan 'het gemiddelde', ook mensen met autisme.

Veel mensen met autisme hebben dan ook geleerd om zich aan te passen aan de verwachtingen van de maatschappij. Als dat lukt, lijk je voor de buitenwereld goed te functioneren. Mensen in die buitenwereld zien echter meestal niet hoeveel energie het kost als je je voortdurend moet aanpassen. 

Realistisch beeld van autisme

De laatste jaren is er al veel gedaan om een realistischer beeld neer te zetten van autisme. Het inzicht groeit dat de maatschappij een plek zou moeten zijn waar iedereen zichzelf kan zijn. In een echte inclusieve maatschappij hoef je je niet voortdurend aan te passen aan de norm, maar heeft iedereen vanzelfsprekend een eigen plek. Vanuit autisme bekeken wil deze beweging versterken. 

Hulpmiddelen bij de dialoog

Je vindt op deze website informatie over het bespreekbaar maken van autisme:

Een andere blik verrijkt je eigen leven

Mensen z√≥nder autisme en de samenleving als geheel kunnen bijdragen door:

  • Open te staan voor diversiteit en 'anders zijn' 
  • Kennis te ontwikkelen over autisme
  • Bereid te zijn om te leren over je eigen verwachtingen, en je oordelen over mensen die anders zijn. 
  • Vanuit een open houding in gesprek te gaan met de ander
  • Vragen durven te stellen aan mensen met autisme, om meer te leren over autisme.

Voor ouders van een kind met autisme