De Autisme Ambassade streeft naar inclusievere werkomstandigheden voor iedereen

Sinds januari 2021 heeft de Politie een eigen Autisme Ambassade. Deze bestaat uit medewerkers met verschillende functies die autisme hebben en daar open over zijn. Door in gesprek te gaan met collega’s, leidinggevenden en andere medewerkers met autisme wordt het onderwerp steeds minder taboe en ziet men dat mensen met autisme prima bij de Politie kunnen werken. Het enige dat ze nodig hebben is begrip. Jory de Groot was projectleider voor de oprichting van de ambassade en is nu betrokken als ondersteuner en voorzitter van het landelijk overleg van autisme ambassadeurs van de Politie. Zelf heeft ze geen autisme, maar door haar werkverleden heeft ze veel samengewerkt met mensen met autisme. Jory: “Autisme Ambassadeurs zijn gewone collega’s die goed functioneren in hun baan.”

Grace
Grace, autisme ambassadeur bij de Politie

Hulp van de ambassadeurs

“De ambassadeurs gaan in gesprek met collega’s die ook autisme hebben en die vastlopen in het werk”, legt Jory uit. “Ze vragen waar ze moeite mee hebben en waar ze behoefte aan hebben. Als het nodig is gaan ze gesprek met diegenes team en leidinggevende(n) om te kijken wat de mogelijkheden zijn om het werk comfortabeler te maken.” Het kan simpelweg gaan om een begripvolle sfeer tussen collega’s, maar ook om speciale maatregelen zoals aangepaste diensten.

De ambassade groeit

Het is niet makkelijk om te zorgen voor een goede spreiding van ambassadeurs over het hele land. Toch zijn er al 11, verspreid door heel Nederland, vertelt Jory. Binnenkort start nog een tweede lichting kandidaat-ambassadeurs, inclusief training. “De criteria zijn dat iemand de diagnose autisme heeft en zelfreflectief vermogen, zodat ze er goed over kunnen vertellen. We zoeken ook diversiteit tussen ambassadeurs. Sommigen presenteren graag en kunnen goed workshops geven, anderen werken liever één-op-één. De ambassadeurs zijn van diverse leeftijden, genders, etniciteiten en hebben verschillende functies. Niet iedere eenheid moet een ambassadeur hebben, maar ons doel is wel dat er altijd een logische koppeling en goede spreiding beschikbaar is.”

Om geschikte kandidaten te vinden, zijn er wervingscampagnes geplaatst op zowel het nationale intranet als de lokale politienetwerken. “Ook vinden we mensen via via, door bijvoorbeeld aanbevelingen van collega’s”, zegt Jory. Ze initieerde samen met Vanuit autisme bekeken (VAB) trainingen voor de kandidaten en ondersteunde de ambassadeurs bij een openingsevenement. “Sinds het openingsevenement is er meer draagvlak voor de ambassade. We hebben inmiddels ook een aantal workshops gehouden voor leidinggevenden en worden steeds vaker gevraagd om presentaties te geven.”

Naast de Autisme Ambassade bij de Politie bestaat er al een landelijk netwerk van Autisme Ambassadeurs bij andere organisaties. Jory: “Waar ik heel nieuwsgierig naar ben is hoe die verbinding tussen de ambassade bij de Politie en het landelijk netwerk eruit gaat zien, hoe we het best kunnen samenwerken en wat we nog van elkaar kunnen leren kunnen leren.”

Inclusievere werkruimtes voor iedereen

Wat Jory wil benadrukken is dat dit initiatief niet alleen belangrijk is voor politiewerknemers met autisme, maar voor iedere werknemer in Nederland. “We zetten ons nu specifiek in voor autisme, maar we werken richting een inclusievere werkruimte. Mensen met autisme kunnen nu aangeven wat ze nodig hebben om hun werk te doen. Daar wordt naar geluisterd en hopelijk iets mee gedaan. Dat zou eigenlijk voor iedereen zo moeten zijn. We hebben allemaal wel bijzonderheden of een soort gebruiksaanwijzing, en het zou mooi zijn als we daarover kunnen praten om fijnere werkomstandigheden te creëren. Dat is het hogere doel dat we hiermee willen bereiken.”

Een behulpzaam instituut

Tot nu toe heeft de ambassade al veel collega’s geholpen, maar het initiatief is nog steeds in een beginfase. “We zijn pas in januari van start gegaan, dus er valt nog een hoop te doen”, zegt Jory. “Collega’s weten wel al de ambassadeurs in de regio te vinden en daar ben ik heel blij mee. We streven ernaar om een soort loket te zijn voor alle vragen wat autisme betreft. We hebben misschien niet altijd direct een antwoord, maar de ambassadeurs kunnen het wel oppakken of mensen doorverwijzen naar iemand die ze verder kan helpen. Zo zijn we niet 10 losse ambassadeurs die er alleen voor staan, maar een instituut waar mensen op kunnen bouwen.”

Meer weten?

Wil je nog meer weten over de Autisme Ambassade? Lees dan hier het interview met Berry Eggenhuis, één van de ambassadeurs bij de Politie, over zijn ervaring als medewerker met autisme. Onderaan dit artikel over de lanceringsbijeenkomst vindt u ook een video over Grace, een Autisme Ambassadeur bij de Politie, net zoals Berry.