Medewerker zorginkoop bij gemeente

Wat moet je weten als je begeleiding voor mensen met autisme inkoopt?

Allereerst: iedere persoon met autisme is anders. Wat bij de een werkt, hoeft bij de ander niet te werken en andersom. Het is belangrijk dat je met de persoon zelf spreekt om zijn of haar ondersteuningsbehoefte te achterhalen. Hierdoor verspil je geen middelen aan ondersteuning die niet nodig zijn en niet werken, en krijgen de mensen met autisme in jouw gemeente sneller de kans om weer naar eigen kunnen te participeren. 

Autisme leidt vaak tot meervoudige problematiek omdat het doorwerkt op alle levensgebieden. Ook kan autisme invloed hebben op het vermogen om zelf regie te houden. Dit vraagt dus om maatwerk. Kijk hierbij ook naar kleine aanbieders, zij hebben soms beter passend aanbod dan grote aanbieders. 

Veel mensen met autisme hechten aan vertrouwdheid. Daarom is continu├»teit in de ondersteuning, zowel in de loop van de tijd als over meerdere levensgebieden zo belangrijk voor hen. Levensloopbegeleiding is voor hen juist daarom een goede optie. Ook is het hierbij belangrijk dat het mogelijk is om buiten de regio in te kunnen kopen. 

Wat kun jij als medewerker zorginkoop bij de gemeente doen?

  • Kies voor een systeem van (regionale) zorginkoop waarbij ook relatief kleinschalige aanbieders meegenomen worden. En waarbij burgers een gelijkwaardige stem krijgen bij de selectie en beoordeling van zorgverleners. 
  • Spoor de beleidsambtenaren aan om bij het vaststellen van het beleid de Checklist voor gemeenten te gebruiken.
  • Contracteer voor de zorg en ondersteuning gespecialiseerde aanbieders die levensloopbegeleiding kunnen bieden. Hiervoor moeten ze twee of meer van de volgende functies met elkaar combineren: cli├źntondersteuning, individuele begeleiding, op de ontwikkeling van zelfredzaamheid gerichte behandeling, ambulante begeleiding in het onderwijs en job coaching. 
  • Hou ruimte in je budget voor vraaggericht maatwerk zodat kwetsbare inwoners zelf zorg op maat kunnen inkopen met een persoonsgebonden budget.  
  • Kijk voor andere handige tips bij beleidsambtenaar.
  • Verken de mogelijkheden voor het invoeren van een integraal pgb binnen jouw gemeente, te starten met integratie van gemeentelijke budgetten.

Meer informatie