Coach of begeleider

Als coach of begeleider kun je een belangrijke rol spelen in het leven van iemand met autisme. De aard en intensiteit van autisme varieert per persoon, gedurende de dag en het leven. Ook de behoefte aan begeleiding varieert. In periodes van verandering, bijvoorbeeld bij de overgang van school of werk kan er meer begeleiding nodig zijn. 

Wat kun je doen?

Ben je bewust van je visie op autisme 

  • Ken de verschillende theorieën over autisme en weet in welk kader jij zelf werkt. Zie je autisme als een onveranderlijke stoornis? Als een ontwikkelingsachterstand? Of als een variatie in de ontwikkeling? En hoe ziet de persoon dat zelf? Transparantie hierover voorkomt teleurstellingen in de begeleiding. Zie voor meer informatie: Wat is autisme?
  • Bespreek hoeveel regie de persoon wil over jouw begeleiding. Niet voor alle mensen met autisme is dit vanzelfsprekend. Stel vanuit jouw expertise vragen en draag informatie aan. De verantwoordelijkheid voor wat er gebeurt ligt bij de persoon met autisme zelf.
  • Kenmerkend voor een deel van de mensen met de diagnose autisme is dat zij zich op sommige onderdelen sneller en op andere onderdelen langzamer ontwikkelen dan je op basis van hun kalenderleeftijd zou verwachten. Stem de begeleiding hier steeds zo goed mogelijk op af.

Lever maatwerk

  • De coaching of begeleiding van mensen met autisme kan meerdere doelen dienen. Vraag de persoon met autisme en zijn of haar naasten waaraan zij willen werken. Toon interesse in de persoon, en ga in gesprek om uit te vinden wat hij of zij nodig heeft! Standaard aanbod werkt vaak averechts bij autisme. 
  • Denk van te voren goed na of je als begeleider voldoende continuïteit kunt en wilt bieden. Zowel in de loop van de tijd als over meerdere levensgebieden. Wees hier helder over.
  • Vul de begeleiding flexibel in: minder begeleiding als het kan, meer begeleiding als het nodig is.
  • Bied begeleiding in de door de cliënt gewenste omgeving of daar waar een verandering zich voordoet.

Kijk levensbreed

  • Bied begeleiding op verschillende leefgebieden (zoals school, werk, vrije tijd, relaties). Problemen op het ene levensgebied werken vaak negatief door op andere levensgebieden. Andersom geldt dit ook. Oplossingen op het ene levensgebied werken vaak positief door op andere levensgebieden.
  • Richt je niet alleen op de persoon met autisme zelf, maar ook op relevante anderen in de leefomgeving. Werk zo goed mogelijk met hen samen en ondersteun hen waar nodig.
  • Heb aandacht voor grote en kleine veranderingen die zich in de loop van het leven kunnen voordoen. Autisme kan zich in aanloop naar deze veranderingen heftiger uiten dan normaal. Om dit te voorkomen is een goede begeleiding essentieel.